พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ
พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ.jpg
พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ (ด้านหลัง)
กับพระองค์เจ้าเทวีวิไลยวรรณ (ด้านหน้า)
พระอิสริยยศพระราชวรวงศ์เธอ
ฐานันดรพระองค์เจ้า
ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ17 ธันวาคม พ.ศ. 2414
สิ้นพระชนม์9 เมษายน พ.ศ. 2471 (ุ57 ปี)
พระราชบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาปุ้ย

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ (17 ธันวาคม พ.ศ. 2414 — 9 เมษายน พ.ศ. 2471) พระราชธิดาพระองค์ที่ 11 ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญประสูติแต่จอมมารดาปุ้ย

พระประวัติ[แก้]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2414[1] เป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญประสูติแต่จอมมารดาปุ้ย ธิดาพระยาพระราม (แสง) กับท่านปุก

พ.ศ. 2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ ทรงได้เข้าเป็นสามัญสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณในพระบรมมหาราชวัง และทรงประทานเงินบำรุงปีละ 20 บาทเป็นประจำทุกปี ปรากฏความใน วชิรญาณวิเศษ ว่า[2]

"...คราวประชุมครั้งที่ ๓ พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี อุปนายก ทรงนำ พระเจ้าบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าดวงประภา ภาคินีสมาชิก ทรงรับรอง ๑๔ พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญญพรรณ์ เปนภาคินีสมาชิก ๑๕ พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าอับศรศรีราชกานดา เปนภาคินีสมาชิก ได้ลงชื่อส่งเงินแล้ว วันที่ ๒ พฤศจิกายน ร,ศก ๑๑๑ ท่านสมาชิกทั้งปวงจงทราบว่า บรรดาท่านที่ได้กล่าวนามแลพระนามมาแล้วนี้ นับว่าเปนสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณ ตั้งแต่วันที่ได้มาลงนามแลพระนาม ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เปนต้นไป..."

และ[3]

"...ตั้งแต่วันที่ ๕ จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ ในระหว่าง ๗ วันนี้ ท่านสมาชิกได้มายังหอพระสมุดวชิรญาณ ๒๒ ท่าน ได้ลงชื่อ ๓๙ ครั้ง แลหนังสือที่ได้ให้ยืม ๔๕ ครั้ง แลสมาชิกได้นำเงินค่าเกมบิลเลียดมาส่ง ๕ ท่าน รวมเปนเงิน ๙๕ บาท ๑๖ อัฐ สมาชิกได้นำเงินบำรุงหอพระสมุดวชิรญาณจำนวนปีที่ ๑๓ มาส่งยังหอพระสมุดวชิรญาณ เปนเงินรายละ ๒๐ บาท ดังจะมีรายพระนามแลนามแจ้งต่อไปนี้ คือ... พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญญพรรณ์ ๑..."

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 7 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2471 พระชันษา 57 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2473[1]

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ (17 ธันวาคม พ.ศ. 2414 — 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)[4]
  • พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 — 9 เมษายน พ.ศ. 2471)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 140. Check date values in: |year= (help)
  2. วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๘ แผ่นที่ ๕ วันพฤหัศบดีที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑ ราคาแผ่นละ ๓๒ อัฐ
  3. วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๙ แผ่นที่ ๑๒ วันพฤหัศบดี ที่ ๑๘ เดือน มกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ ราคาแผ่นละ ๓๒ อัฐ
  4. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔ หน้า ๑๐๑๑, วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๕๑.