พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดาอับสร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีสุดาอับสร
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1
ประสูติพ.ศ. 2334
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2367 (33 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเพ็ง

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดาอับสร (พ.ศ. 2334 — พ.ศ. 2367) พระราชธิดาพระองค์ที่ 24 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็ง

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดาอับสร ประสูติเมื่อพ.ศ. 2334[1] เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็ง

ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ทำราชการอยู่ในพระบวรราชวัง ภายหลังสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตแล้ว ได้ย้ายมาทำราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ปรากฏพระนามในปฐมวงศ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า[2]

"...พระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์นั้น... ได้มีพระราชบุตร พระราชบุตรีแต่นารีบาทบริจาริก แลพระสนมนางในอิกหลายพระองค์... จะขอออกพระนามแต่พระองค์ที่เปนสำคัญปรากฏ... พระราชบุตรีนั้น คือพระองค์เจ้าดวงจันทร์พระองค์ ๑ เปนผู้ใหญ่ กับพระองค์เจ้าดุสิดาอับศร ๑ สองพระองค์นี้ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยได้ทำราชการอยู่ในพระบวรราชวัง ครั้นพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังเสด็จสวรรคตแล้ว ได้ลงมาทำราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง อยู่จนสิ้นแผ่นดินนั้น..."

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดาอับสร สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2367 พระชันษา 33 ปี

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 112. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2017-05-28.
  2. Accom Thailand. ปฐมวงศ์. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560.