ผู้ใช้:พีรวงค์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  พีรวงค์
  พีรวงค์
  วันเกิดพ.ศ. 2538
  อาชีพTechnician
  เพศชาย
  สรรพนามผม/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
  เริ่มเขียน17 มกราคม พ.ศ. 2559
  สิ่งที่สนใจแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ บุคคล การปกครอง

  บทความที่เริ่มสร้าง[แก้]

  บุคคล[แก้]

   · พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร)  · ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร · หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง)  · พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต จิตตคุตโต)  · พระยาบุรีรัตน์ (หนู มหายศปัญญา)  · เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ · เจ้าราชดนัย (ยอดฟ้า ณ น่าน)  · พญาขัณฑสีมาโลหะกิจ · พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) · แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา · เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช  · เจ้าจันทร์คำ บุรีรัตน์  · พระวิไชยราชา (เจ้าขัติ แสนศิริพันธุ์) · เกรน ประชาศรัยสรเดช · แม่เจ้าสุชาดา · ประนอม ทาแปง · แม่เจ้าแขกแก้ว · แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว

  การปกครอง[แก้]

   · นครรัฐแพร่ · ราชวงศ์เทพวงศ์

  สถานที่[แก้]

   · คุ้มเจ้าหลวง (นครแพร่)  · คุ้มเจ้าหนานไชยวงศ์ · คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (น้อยหนู)  · คุ้มวิชัยราชา · บ้านขัติยะวรา · บ้านวงศ์พระถาง

  จิตรกรรม[แก้]

   · นางสีเวย

  แม่แบบ[แก้]

   · พระราชวงศ์เทพวงศ์ · พระราชวงศ์วงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ · เจ้าผู้ครองนครแพร่

  หมวดหมู่[แก้]

   · สกุลมหายศปัญญา · ราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ · ราชโอรสในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ  · วงศ์วรญาติ  · คุ้มในจังหวัดแพร่


  Dharmacakra flag (Thailand).svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
  Pagoda of King Phaya Lee-Thai Pha Maha Thamma Racha 1 at B.E.19-20 DSCF6184.JPG ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดแพร่
  Phimai Prang.jpgผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์

  |}