ผู้บริหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้บริหาร (อังกฤษ: executive) มี 3 แบบด้วยกันคือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่าง

ผู้บริหารระดับสูง (Top executive)[แก้]

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ หรืออาจเรียกว่าผู้ริเร่มก่อตั้งองค์การ

  • ผู้บริหารประเทศ (government administrator)หมายถึง ผู้นำของรัฐบาล มีอำนนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศ

หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง[แก้]

  • เป็นผู้ตัดสินใจแผนการระยะยาวที่เกี่ยวกับทิศทางโดยรวมขององค์การ
  • กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์
  • แนะนำทางการจัดการในสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้

2412

ผู้บริหารระดับกลาง(Middle executive)[แก้]

ผู้บริหารระดับกลาง หมายถึง ผู้อำนวยการ หัวหน้าศูนย์ ผู้จัดการแผนก หรือหัวหน้าสายงาน

หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง[แก้]

  • ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้
  • ประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายให้ผู้จัดการระดับล่าง ได้นำแผนงานไปปฏิบัติ

ผู้บริหารระดับล่าง(Lower executive)[แก้]

ผู้บริหารระดับล่าง หมายถึงหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าคนงาน

หน้าที่ของผู้บริหารระดับล่าง[แก้]

  • ทำตามนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางกำหนดไว้
  • ทำการตัดสินใจระยะสั้นในการดำเนินงาน
  • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับทีม สร้างแรงจูงใจและสามารถรับผิดชอบแทนผู้ที่อยู่ในแผนกของตนได้

อ้างอิง[แก้]