ลักษณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสำคัญ ฝลักษณะ สามารถหมายถึง

ลักษณะ สมบัติ lang quality สมบัติเฉพาะตัว เช่น น้ำมีลักษณะเป็นของเหลว ลูกบิลเลียดมีลักษณะกลม ลูกเต๋ามีลักษณะเหลี่ยม คนไทยมีลักษณะอ่อนโยน ลักษณะ langtitle กลุ่มของบทบัญญัติในกฎหมายกลุ่มหนึ่ง รองจาก บรรพ lang book หรือภาค ลักษณะ พุทธศาสนาang marker เครื่องกำหนด ประเภท lang เช่น ใน 3 ลักษณะ

แก้กำกวม