ข้ามไปเนื้อหา

หน้าที่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้าที่เป็นคำซึ่งถ่ายทอดนัยการผูกมัดหรือข้อผูกพันทางศีลธรรมต่อบางคนหรือบางสิ่ง เมื่อบุคคลตระหนักถึงหน้าที่ ทางทฤษฎีบุคคลนั้นจะผูกมัดตนเองกับการทำให้หน้าที่บรรลุโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง ตรงแบบ "ความต้องการความยุติธรรม เกียรติยศและชื่อเสียงผูกติด" อย่างลึกซึ้งกับหน้าที่[1]

ซิเซโร นักปรัชญาสมัยโบราณผู้อภิปรายหน้าที่ในงานของเขา "ว่าด้วยหน้าที่" (On Duty) แนะว่าหน้าที่สามารถมาได้จากสี่แหล่ง[2] ได้แก่

  1. จากการเป็นมนุษย์
  2. จากฐานะในชีวิตจำเพาะของบุคคล (เช่น ครอบครัว ประเทศ อาชีพ)
  3. จากคุณสมบัติของบุคคล
  4. จากความคาดหมายทางศีลธรรมต่อตนเอง

การใช้คำดัดแปลงหลายคำมีกำเนิดจากความคิดที่มาข้อผูกพัน อันเป็นมโนทัศน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดหน้าที่ ฉะนั้น จึงใช้ในราชการที่ปฏิบัติโดยศาสนาจารย์ของโบสถ์ ทหาร หรือลูกจ้างหรือคนใช้ใด ๆ

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.pvv.ntnu.no/~leirbakk/rpg/mythus/mythus_samurai.html
  2. Cicero, Marcus T. De Officiis. Cambridge: Harvard UP, 1913. Print.