ประสิทธิภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประสิทธิภาพ (อังกฤษ: Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินกที่มการ

ารนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และถูกต้อง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]