ข้ามไปเนื้อหา

ความสุข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความสุขมักแสดงออกผ่านรอยยิ้ม

ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "น. ความสบายกายสบายใจ..."[1] คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข

แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะกำหนดนิยามของความสุขในความหมายของการดำรงชีวิตที่ดี หรือชีวิตที่มีความเจริญ โดยไม่จำกัดความหมายว่าเป็นเพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-03. สืบค้นเมื่อ 2011-11-29.

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

Ludovico Antonio Muratori, 1749
 • Boehm, J K. & S. Lyubomirsky, Journal of Career Assessment. Vol 16(1), Feb 2008, 101–116.
 • C. Robert Cloninger, Feeling Good: The Science of Well-Being, Oxford, 2004.
 • McMahon, Darrin M., Happiness: A History, Atlantic Monthly Press, November 28, 2005. ISBN 0-87113-886-7
 • McMahon, Darrin M., The History of Happiness: 400 B.C. – A.D. 1780, Daedalus journal, Spring 2004.
 • Daniel Gilbert, Stumbling on Happiness, Knopf, 2006.
 • Carol Graham (2010), Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires, Oxford: Oxford University Press.
 • Hills P., Argyle M. (2002). "The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences". Psychological Wellbeing. 33: 1073–1082.
 • Koenig HG, McCullough M, & Larson DB. Handbook of religion and health: a century of research reviewed (see article). New York: Oxford University Press; 2001.
 • Barbara Ann Kipfer, 14,000 Things to Be Happy About, Workman, 1990/2007, ISBN 978-0-7611-4721-3.
 • Stefan Klein, The Science of Happiness, Marlowe, 2006, ISBN 1-56924-328-X.
 • Richard Layard, Happiness: Lessons From A New Science, Penguin, 2005, ISBN 978-0-14-101690-0.
 • David G. Myers, Ph. D., The Pursuit of Happiness: Who is Happy—and Why, William Morrow and Co., 1992, ISBN 0-688-10550-5.
 • Martin E.P. Seligman, Ph. D., Authentic Happiness, Free Press, 2002, ISBN 0-7432-2298-9.
 • Władysław Tatarkiewicz, Analysis of Happiness, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1976
 • Journal of happiness studies: an interdisciplinary forum on subjective well-being, International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), quarterly since 2000, also online
 • Carol Graham "Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires", OUP Oxford, 2009. ISBN 978-0-19-954905-4 (favorable review in Science 6 August 2010)
 • W. Doyle Gentry "Happiness for dummies", 2008
 • Jimmy DeMesa, M.D. "BeHappy!: Your Guide to the Happiest Possible Life", 2006
 • Eric G. Wilson "Against happiness", 2008
 • Sonja Lyubomirsky "The how of happiness", 2007
 • Niek Persoon "Happiness doesn't just happen", 2006
 • Richard Layard "Happiness", 2005
 • Desmond Morris "The nature of happiness", 2004
 • Gregg Easterbrook "The progress paradox – how life gets better while people feel worse", 2003
 • Ben Renshaw "The secrets of happiness", 2003
 • Martin E.P. Seligman "Authentic happiness", 2002
 • Alexandra Stoddard "Choosing happiness – keys to a joyful life", 2002
 • Robert Holden "Happiness now!", 1998
 • Joop Hartog & Hessel Oosterbeek "Health, wealth and happiness", 1997
 • Ruut Veenhoven "Bibliography of happiness – world database of happiness : 2472 studies on subjective appreciation of life", 1993
 • Neil Kaufman "Happiness is a choice", 1991
 • Michael W. Eysenck "Happiness – facts and myths", 1990
 • Lynne McFall "Happiness", 1989
 • Michael Argyle "The psychology of happiness", 1987
 • Ruut Veenhoven "Conditions of happiness", 1984
 • Elizabeth Telfer "Happiness : an examination of a hedonistic and a eudaemonistic concept of happiness and of the relations between them...", 1980
 • Norman M. Bradburn "The structure of psychological well-being", 1969
 • Bertrand Russell "The conquest of happiness", orig. 1930 (many reprints)
 • James Mackaye "Economy of happiness", 1906
 • Sara Ahmed, "The Promise of Happiness", 2010

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]