ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
เกิดหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์
3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 (90 ปี)
คู่สมรสโกสีย์ กรโกสียกาจ
บุตร3 คน
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ (3 ธันวาคม พ.ศ. 2472) เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา และเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติ[แก้]

ท่านหญิงประภาพันธุ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม แสง-ชูโต) ธิดาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง แสง-ชูโต) ประสูติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชันษาได้ 4 ปี พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ หม่อมเจ้าประภาพันธุ์มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระมารดาสององค์คือ คือหม่อมเจ้าสุริยพันธุ์ ภาณุพันธุ์ และพันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับพลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ (เสียชีวิต พ.ศ. 2554)[1]บุตรหลวงกรโกสียกาจ (กอน โสมนะพันธ์) กับอบ กรโกสียกาจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504[2] มีโอรส-ธิดาด้วยกันสามคน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา) เมื่อพ.ศ. 2500 และเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตั้งแต่พ.ศ. 2499 และเกษียณอายุราชการเมื่อพ.ศ. 2533 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9

ปัจจุบันยังทำงานด้านสาธารณกุศล อาทิ เป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เกียรติยศ[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระองค์โสมฯ พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.ต.โกสีย์ กรโกสียกาจ". ครอบครัวข่าวสาม. 6 มกราคม 2555. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๑/๒๕๐๔ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๒๓ ง, ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๖๙๒
  3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 131 ตอนที่ 21 ข 2 ตุลาคม 2557 หน้า 1.