การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้ (อังกฤษ: South Asian Games; รู้จักกันในชื่อ SAF Games หรือ SAG) เป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศในเอเชียใต้ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และได้จัดการแข่งขันขึ้นทุก ๆ 2 ปี ยกเว้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1984 (พ.ศ. 2527) กาฐมาณฑุ  เนปาล ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (44) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (7) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (5)
2 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1985 (พ.ศ. 2528) ธากา  บังกลาเทศ ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (21) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (9)
3 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1987 (พ.ศ. 2530) โกลกาตา  อินเดีย ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (91) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (16) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (4)
4 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1989 (พ.ศ. 2532) อิสลามาบัด  ปากีสถาน ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (45) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (6)
5 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1991 (พ.ศ. 2534) โคลัมโบ  ศรีลังกา ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (64) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (44)
6 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1993 (พ.ศ. 2536) ธากา  บังกลาเทศ ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (60) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (23) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (20)
7 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1995 (พ.ศ. 2538) เจนไน  อินเดีย ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (106) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (16) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (10)
8 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1999 (พ.ศ. 2542) กาฐมาณฑุ  เนปาล ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (102) ธงของประเทศเนปาล เนปาล (31) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (16)
9 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2004 (พ.ศ. 2547) อิสลามาบัด  ปากีสถาน ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (103) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (17)
10 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2006 (พ.ศ. 2549) โคลัมโบ  ศรีลังกา ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (118) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (46) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (37)
11 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2010 (พ.ศ. 2553) ธากา  บังกลาเทศ ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (90) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (19) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (18)
12 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2012 (พ.ศ. 2555) นิวเดลี  อินเดีย ยกเลิกการแข่งขัน
13 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2014 (พ.ศ. 2557) กาฐมาณฑุ  เนปาล
14 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2016 (พ.ศ. 2559) แฮมบาโตต้า  ศรีลังกา

จำนวนการจัดการแข่งขัน[แก้]

ประเทศ จำนวนครั้ง ปีที่เป็นเจ้าภาพ
 บังกลาเทศ
3
1985,1993,2010
 อินเดีย
3
1987,1995,(2012)
 เนปาล
2
1984, 1999
 ปากีสถาน
2
1989, 2004
 ศรีลังกา
2
1991, 2006