กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ (อังกฤษ: South Asian Games; รู้จักกันในชื่อ SAF Games หรือ SAG) เป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศในเอเชียใต้ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และได้จัดการแข่งขันขึ้นทุก ๆ 2 ปี ยกเว้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1984 (พ.ศ. 2527) กาฐมาณฑุ  เนปาล ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (44) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (7) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (5)
2 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1985 (พ.ศ. 2528) ธากา  บังกลาเทศ ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (21) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (9)
3 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1987 (พ.ศ. 2530) โกลกาตา  อินเดีย ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (91) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (16) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (4)
4 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1989 (พ.ศ. 2532) อิสลามาบาด  ปากีสถาน ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (45) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (6)
5 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1991 (พ.ศ. 2534) โคลัมโบ  ศรีลังกา ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (64) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (44)
6 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1993 (พ.ศ. 2536) ธากา  บังกลาเทศ ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (60) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (23) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (20)
7 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1995 (พ.ศ. 2538) เจนไน  อินเดีย ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (106) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (16) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (10)
8 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1999 (พ.ศ. 2542) กาฐมาณฑุ  เนปาล ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (102) ธงของประเทศเนปาล เนปาล (31) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (16)
9 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2004 (พ.ศ. 2547) อิสลามาบาด  ปากีสถาน ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (103) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (17)
10 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2006 (พ.ศ. 2549) โคลัมโบ  ศรีลังกา ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (118) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (46) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (37)
11 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2010 (พ.ศ. 2553) ธากา  บังกลาเทศ ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (90) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (19) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (18)
กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2012 (พ.ศ. 2555) นิวเดลี  อินเดีย ยกเลิกการแข่งขัน
12 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2016 (พ.ศ. 2559) กูวาฮาตี / ชิลอง  อินเดีย ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย (188) ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา (25) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (12)
13 กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2018 (พ.ศ. 2561) กาฐมาณฑุ  เนปาล

จำนวนการจัดการแข่งขัน[แก้]

ประเทศ จำนวนครั้ง ปีที่เป็นเจ้าภาพ
 บังกลาเทศ
3
1985,1993,2010
 อินเดีย
3
1987,1995,2012
 เนปาล
2
1984, 1999
 ปากีสถาน
2
1989, 2004
 ศรีลังกา
2
1991, 2006