การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้ (อังกฤษ: South Asian Games; รู้จักกันในชื่อ SAF Games หรือ SAG) เป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศในเอเชียใต้ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และได้จัดการแข่งขันขึ้นทุก ๆ 2 ปี ยกเว้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1984 (พ.ศ. 2527) กาฐมาณฑุ ธงชาติของเนปาล เนปาล ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (44) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (7) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (5)
2 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1985 (พ.ศ. 2528) ธากา ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (21) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (9)
3 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1987 (พ.ศ. 2530) โกลกาตา ธงชาติของอินเดีย อินเดีย ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (91) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (16) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (4)
4 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1989 (พ.ศ. 2532) อิสลามาบัด ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (45) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (6)
5 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1991 (พ.ศ. 2534) โคลัมโบ ธงชาติของศรีลังกา ศรีลังกา ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (64) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (44)
6 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1993 (พ.ศ. 2536) ธากา ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (60) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (23) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (20)
7 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1995 (พ.ศ. 2538) เจนไน ธงชาติของอินเดีย อินเดีย ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (106) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (16) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (10)
8 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1999 (พ.ศ. 2542) กาฐมาณฑุ ธงชาติของเนปาล เนปาล ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (102) ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล (31) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (16)
9 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2004 (พ.ศ. 2547) อิสลามาบัด ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (103) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (17)
10 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2006 (พ.ศ. 2549) โคลัมโบ ธงชาติของศรีลังกา ศรีลังกา ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (118) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (46) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (37)
11 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2010 (พ.ศ. 2553) ธากา ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (90) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (19) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (18)
12 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2012 (พ.ศ. 2555) นิวเดลี ธงชาติของอินเดีย อินเดีย

จำนวนการจัดการแข่งขัน[แก้]

ประเทศ จำนวนครั้ง ปีที่เป็นเจ้าภาพ
ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ
3
1985,1993,2010
ธงชาติของอินเดีย อินเดีย
3
1987,1995,(2012)
ธงชาติของเนปาล เนปาล
2
1984, 1999
ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน
2
1989, 2004
ธงชาติของศรีลังกา ศรีลังกา
2
1991, 2006