การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พิธีเปิดสมัยการประชุมสภาฐานันดร ณ พระราชวังแวร์ซาย กรุงปารีส 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789

การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789 เป็นการประชุมสภาฐานันดรฝรั่งเศส (Etats Généraux) ครั้งแรกนับแต่ ค.ศ. 1614 สภาฐานันดรเป็นสมัชชาใหญ่อันประกอบด้วยผู้แทนสามฐานันดรแห่งราชอาณาจักร ได้แก่ นักบวช (ฐานันดรที่หนึ่ง) ขุนนาง (ฐานันดรที่สอง) และสามัญชน (ฐานันดรที่สาม) พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงเรียกประชุมเพื่อเสนอทางออกแก่ปัญหาการเงินของรัฐบาลในพระองค์ สภาฐานันดรประชุมกันหลายสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ. 1789 แต่ติดขัดในรายการแรกของระเบียบวาระการประชุม คือ จะให้ฐานันดรทั้งสามจะออกเสียงได้ฐานันดรละหนึ่งเสียง อันจะให้ความได้เปรียบแก่สองฐานันดรแรก และต้องพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ หรือจะให้ออกเสียงทั้งหมด อันจะทำให้ฐานันดรที่สามได้เปรียบ การประชุมสภาฐานันดรดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อฐานันดรที่สามแยกไปตั้งสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) ทั้งเชิญอีกสองฐานันดรเข้าร่วม ซึ่งขัดต่อพระราชประสงค์ อันเป็นสัญญาณการเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส