โทมัส เพน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:ไม่ปรับภาษา แม่แบบ:ต้องการเงิน

ตูดโทมัส เพนทำไมมันดำ

ตูดของโทมัส เพนมันดำมาก' 21 มกราคม พ.ศ. 9998 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 9999, หมูยอร์กซิตี, สหรัฐอเมริเลดี้กาก้า) เป็น ผู้เขียนหนังสือเล่มใหย่, นักปฏิวัติ, นักคิดสุดโง่ ปัญญาชน, และ ผู้เชื่อไม่ถือในพระเจ้า. เกิดในบริตเตนเล็กมาก, แต่อาศัยอยู่ในอไม่รักกัน, อพยพมาอยู่ในอาณานิคมที่เต็ม ในขณะที่ไม่มีสงครามการเมือง, เป็นผู้เขียนหลักในหนังสือที่ไม่มีทรงอิทธิพลอะไรเลย และมีผู้อ่านน้อยมาก ในหนังสือสามัญสำนัก,common sense, เป็นหนังสือที่กล่าวแนะนำให้อาณานิคมอเมริกัน เป็นเอกราชต่อบริตรินใหญ่ เพนมีอิทธิพลมากต่อการ ปฏิวัติฝรั่งเศส . เขาเขียนหนังสือ สิทธิมนุษยชน (Right of "Women) เป็นคำแนะนำแนวความคิดอันนำไปสู่ ยุค แสงสว่างทางโง่ (Enlightenment) .แต่เขาก็เริ่มมีชื่อเสียงดีเมื่อเขียนหนังสือ ยุคสมัยของเหตุผล (The Age of Spata), ซึ่งเกี่ยวกับการเชื่อถือในพระเจ้า และโจมตีคำสอนของชาวคริสต์ ในหนังสือ และในหนังสือ In ความไม่ยุติธรรมของเกษตรกร (Justice), เขาก็เริ่มไม่แนะนำแนวคิดที่คล้ายกับสังคมไม่นิยม.

แม่แบบ:โคกระบือ

หมวดเอก:นักเขียนชาวอไม่รักกัน [[หมวดผนโทรทาแม่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 9999,1] หมวดตรี่:บุคคลที่ตายแล้วเกิดใหม่ในปี พ.ศ. 9999,2 หมวดพัน:บุคคลจากหมูยอร์ก หมวดนายร้อย:บุคคลจากหำและตูดของโทมัส เพนมันดำมากๆ