จีเมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Gmail
Gmail's logo
เว็บไซต์ mail.google.com
เชิงพาณิชย์? ใช่
ประเภท เว็บเมล์
การลงทะเบียน จำเป็น
ภาษา 54 ภาษา[1]
เจ้าของ กูเกิล
ผู้ก่อตั้ง พอล บัคไฮท์
สถานะปัจจุบัน ออนไลน์

จีเมล (Gmail) เป็นบริการอีเมลฟรีของกูเกิลผ่านทางระบบเว็บเมล POP และ IMAP โดยในขณะที่โปรแกรมยังอยู่ในระยะพัฒนา (เบต้า) จีเมลเปิดให้ผู้ที่ได้รับคำเชิญทดลองใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547[2] และให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นจึงออกจากระยะพัฒนาพร้อมกับบริการอื่น ๆ ของกูเกิล แอปส์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันจีเมลรับรองการใช้งาน 54 ภาษารวมถึงภาษาไทย [3]

จีเมลเป็นผู้บุกเบิกการใช้ AJAX ที่ใช้งานจาวาสคริปต์และการใช้งานผ่านทางคีย์บอร์ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ปัจจุบัน จีเมลเป็นบริการอีเมล์บนเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก กล่าวคือมากกว่า 425 ล้านคน

การพัฒนา[แก้]

ภาษาพัฒนา[แก้]

การเริ่มโครงการจีเมลของ กูเกิลนั้นเริ่มพัฒนาขึ้นมาหลายปีก่อนที่จะเปิดให้บริการ โดยในระยะแรกเริ่มของการเปิดให้บริการ จะให้สิทธิ์ในการสมัครจีเมลโดยแจกจ่ายสิทธิทางอีเมลเชิญชวนเท่านั้น จนกระทั่งต่อมาจึงได้ยกเลิกการสงวนสิทธิ์ดังกล่าว โดยเปิดให้สมัครได้กับทางเว็บไซต์โดยตรง โดยหลักแล้วภาษาที่ใช้พัฒนาคือ AJAX เป็นภาษาที่ใช้ในเว็บรุ่น 2.0 (เน้นหนักไปที่ AJAXSLT framework[ต้องการอ้างอิง]) นอกจากนี้จะมีการเรียกใช้คุณสมบัติของ JavaScript ภายในเครื่องเพื่อการรับค่าแสดงผล จีเมลสามารถรับภาษาได้มากกว่า 52 ภาษาทั่วโลก

ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 จีเมลได้มีการทดลองก่อนที่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์[4] ในญี่ปุ่น 3 กันยายน พ.ศ. 2549[ต้องการอ้างอิง] และในอียิปต์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549[5] นอกจากนั้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เปิดให้ลงทะเบียนทั้งในยุโรป อเมริกากลาง และแอฟริกา[6] จนกระทั่งระบบรองรับการใช้งาน ทำการเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานได้ทั่วโลกโดยไม่ได้ติดป้าย ทดลองใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550[6]

เครื่องบริการ[แก้]

ระบบปฏิบัติการที่ให้บริการจีเมลคือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล GFE/1.3 server พร้อมระบบปฏิบัติการลินุกซ์[7][8]

พื้นที่เก็บอีเมล[แก้]

ในระยะแรก จีเมลให้พื้นที่เก็บอีเมล 1 จิกะไบต์ต่อหนึ่งอีเมลของจีเมล และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา[9] จีเมลจะเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน จีเมลให้พื้นที่เก็บอีเมลมากกว่า 10 จิกะไบต์ และยังคงเพิ่มขึ้นทีละน้อยอยู่ตลอดเวลา โดยหากมีการใช้งานมาก ต้องการความจุเพิ่มขึ้นจากที่ทางจีเมลให้บริการฟรี สามารถอัปเกรดได้โดยเสียค่าบริการเพิ่ม โดยความจุที่เพิ่มขึ้นจะใช้ร่วมกันระหว่างบริการ ปีกาซา กูเกิล ด็อกส์ และ จีเมล [10]

รูปร่างหน้าตา[แก้]

โดยเริ่มแรก จีเมลยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ แต่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2008 จีเมลได้เพิ่มชุดรูปแบบกราฟิกการแสดงผล (สกิน) ของกูเกิลให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้

โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตที่รองรับ[แก้]

จีเมลสามารถแสดงผลได้ดีตามรายชื่อต่อไปนี้ : อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 5.5+, มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ 1.0+, Safari 1.2.1+, K-Meleon 0.9+, Netscape 7.1+, Opera 9+, กูเกิล โครม โดยมีการเพิ่มโค้ดในการรองรับ Firefox 2.0+ และ Internet Explorer 7 / 8

จีเมลสามารถใช้งานแบบไม่มีการใช้จาวาและอาเจ็คได้โดยมีชื่อว่า "Basic HTML view" หรือแสดงผลแบบเอชทีเอ็มแอลปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานในแบบปกติได้ เช่น ใช้เว็บเบราว์เซอร์รุ่นเก่า หรือไม่ได้เปิดการทำงานของจาวาสคริปต์ไว้ จีเมลจะเข้าระบบเอชทีเอ็มแอลปกติ

ประวัติ[แก้]

ความคิดในการสร้างอีเมล์ถูกเสนอขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์งานกับกูเกิลโดยRajen Sheth จากนั้นโครงการจึงเริ่มโดยนักพัฒนาของกูเกิลชื่อ Paul Buchheit เขาใช้เวลาพัฒนามาหลายปีก่อนจะเปิดเป็นสาธารณะ โดยแรกเริ่ม จีเมลถูกใช้สำหรับพนักงานในบริษัทกูเกิลเท่านั้น ต่อมากูเกิลจึงเปิดเผยต่อสาธารณะในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2004 [11] (วันเมษาหน้าโง่) ซึ่งทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องโกหก

การรองรับภาษา[แก้]

จีเมลในปัจจุบันมีการรองรับภาษาทั่วโลกได้ 52 ภาษาแล้ว ดังนี้: อาหรับ, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ (UK), อังกฤษ (US), เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, กูจาราติ, ฮีบรู, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, อิตาลี , ญี่ปุ่น, กันนาดา, เกาหลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาเลย์, มาลายาลัม , มราฐี, นอร์เวย์ (Bokmål), โอริยา, โปแลนด์, ปัญจาบ, โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส , โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สิงหล, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, ตากาล็อก, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน,อูรดู และ เวียดนาม

การใช้งานร่วม[แก้]

จีเมลมีความสามารถในการใช้งานระหว่าง Blogger หรือระบบโทรศัพท์มือถือได้หลายอย่าง โดยสามารถใช้งานได้โดยไม่มีการเรียกใช้โปรแกรมภายในเครื่องจะเป็นระบบข้อความ text messagingในเฉพาะโทรศัพท์ที่มีระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต [12]

คุณสมบัติ[แก้]

พื้นที่เก็บข้อมูล[แก้]

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของจีเมล์ กูเกิลได้ประกาศเพิ่มพื้นที่เก็บอีเมลจาก 1 จิกะไบต์เพิ่มเป็น 2 จิกะไบต์ และ จอร์ ฮาริค[13] ได้กล่าวว่า "จะให้ผู้ใช้จีเมลมีพื้นที่เก็บอีเมลมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดไป[14]

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 กูเกิลได้ประกาศการเพิ่มขึ้นของพื้นการจัดเก็บข้อมูลฟรีใน จีเมล จาก 7.5 GB เพิ่มเป็น 10 GB ซึ่งการประกาศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวของกูเกิล ไดรฟ์[15]

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กูเกิลได้ประกาศผสานรวมการจัดเก็บข้อมูลของ จีเมล, กูเกิล ไดรฟ์ และ กูเกิล+ ช่วยให้ผู้ใช้มีพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีได้ถึง 15 GB และผู้ใช้สามารถซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มได้จากกูเกิล.[16][17]

ห้องทดลอง[แก้]

 • ห้องทดลองจีเมล -การทดลองของแปลก
 • ห้องทดลองจีเมล เป็นพื้นที่ทดลองสำหรับคุณลักษณะที่ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวเต็มที่ คุณลักษณะเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลง เสียหาย หรือ หายไปเลย เมื่อใดก็ได้

คุณสมบัติอื่นๆ[แก้]

คุณสมบัติของจีเมล

 • รับรองระบบ POP3 IMAP และ SMTP รองรับการเพิ่มบัญชี 5 ชื่อ
 • มีระบบการค้นหาภายใน ทั้งที่เป็นอีเมลเฉพาะหมวดหมู่ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น และอีเมลทั้งหมด
 • สามารถแท็ก อีเมลเพื่อแยกเป็นหมวดหมู่ได้ มีป้ายกำกับให้โดยเฉพาะ
 • มีระบบป้องกันสแปมและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบคัดกรองจดหมายขยะด้วยตนเองได้
 • มีบริการแชทจากหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ ที่เรียกว่า กูเกิลทอล์ก โดยรองรับการเชื่อมต่อด้วยกล้องแล้ว
 • มีระบบบันทึกอีเมลก่อนส่ง และระบบบันทึกอัตโนมัติ (auto-save) สามารถเซฟอีเมลที่เรากำลังพิมพ์อยู่ได้ ทำให้ถึงแม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีปัญหา หรือเกิดไฟดับ เราอาจจะไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งการเก็บบันทึกไว้เป็บแบบร่างได้ทันที
 • สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าต่างของจีเมลได้
 • บริการทั้งหมดเป็นบริการฟรี ยกเว้นการซื้อพื้นที่เก็บอีเมลเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่จีเมลจัดให้

การใช้ชื่อ[แก้]

กูเกิลใช้ชื่อบริการอีเมลนี้ว่า จีเมล (Gmail) เกือบทั่วโลก ยกเว้นในประเทศเยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย และสหราชอาณาจักร โดยเลือกใช้ชื่ออื่นคือ "กูเกิลเมล" (Google Mail) เนื่องจากชื่อ Gmail ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วขององค์กรอื่น จึงได้เปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมในการให้บริการ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

จีเมลได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่สองจากนิตยสาร PC Worldใน "100 Best Products of 2005"[18] โดยอันดับที่ 1 คือ มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์นอกจากนี้ นิตยสาร PC World ยังได้มอบรางวัล "Honorable Mention" ใน The Bottom Line Design Awards 2005[19]แก่จีเมลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่ทางจีเมลได้รับ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของจีเมลเอง[20]

ผู้ให้บริการอีเมลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Available interface languages - Gmail Help". Support.google.com. 2012-04-13. สืบค้นเมื่อ 2012-08-18. 
 2. Sullivan, Danny. "Google Launches Gmail, Free Email Service - Search Engine Watch". searchenginewatch.com. สืบค้นเมื่อ 2008-03-12. 
 3. ภาษาที่รับรองการใช้งานในจีเมล
 4. "Gmail finally open for business" (website). APC Magazine. Archived from the original on 07-01-27. สืบค้นเมื่อ 2008-06-01. 
 5. "Google announces that Gmail is now available to all users in Egypt" (website). AME Info. สืบค้นเมื่อ 2008-06-01. 
 6. 6.0 6.1 "From Gmail with <3" (website). Google Official Web Blog. สืบค้นเมื่อ 2008-06-01. 
 7. "WHOIS for Gmail.com". domaintools.com. 
 8. "Netcraft "What's this site running?" report". Netcraft. 
 9. Endless Gmail Storage, สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552
 10. "How it works : Google Storage - Picasa Help" (website). , retrieved June 28, 2011
 11. Sullivan, Danny. "Google Launches Gmail, Free Email Service - Search Engine Watch". searchenginewatch.com. สืบค้นเมื่อ 2008-03-12. 
 12. "Can I sign up without the invitation code? Or without a mobile phone?" (website). Gmail Help Center. สืบค้นเมื่อ 2006-12-13. [ลิงก์เสีย]
 13. Georges Harik was Director of Googlettes. สืบค้นเมื่อ 29/3/2557
 14. Endless Gmail Storage. สืบค้นเมื่อ 29/3/2557
 15. "Gmail, now with 10 GB of storage (and counting)". Gmail Blog.  Text "สืบค้นเมื่อ 29/3/2557" ignored (help)
 16. "Bringing it all together: 15 GB now shared between Drive, Gmail, and Google+ Photos". Google Drive Blog. Google.  Text "สืบค้นเมื่อ 29/3/2557" ignored (help)
 17. "15GB of Free Storage, Thanks Google!". W3Reports.  Text "สืบค้นเมื่อ 29/3/2557" ignored (help)
 18. aid,120763, pg, 12, 00.asp PCWorld.com - The 100 Best Products of 2005, retrieved May 14, 2006
 19. Bottom Line Design Awards Honorable Mentions. Retrieved February 14, 2007
 20. About Gmail - Reviews, retrieved May 14, 2006

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Wikibooks
วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
Gmail