กูเกิล แปลภาษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กูเกิล ทรานสเลต)

กูเกิลแปลภาษา (อังกฤษ: Google Translate) เป็นบริการแปลภาษาหลายภาษาด้วยเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าบริการของบริษัทกูเกิล

กูเกิลแปลภาษามีลักษณะไม่เหมือนกับบริการแปลอื่น ๆ เช่น Babel Fish, AOL, ยาฮู! ที่ใช้ SYSTRAN ขณะที่กูเกิลใช้ซอฟต์แวร์การแปลของตนเอง

การทำงาน[แก้]

การบริการยังครอบคลุมถึงการแปลหน้าเว็บเพจทั้งหน้าด้วย ทว่า การแปลถูกจำกัดจำนวนย่อหน้าที่ให้แปลในแต่ละหน้า (เช่น การใช้แท็กขึ้นบรรทัดใหม่ <br>) แต่ถ้าเกิดว่า ข้อความบนเว็บเพจถูกแบ่งโดยภาพเส้นเปล่าแนวนอน (ไม่มีการใช้โค้ด <br>) เว็บเพจที่มีเนื้อหามาก ๆ ก็อาจจะถูกแปลได้ โดยที่มีคำมากกว่าหนึ่งพันคำ

กูเกิลแปลภาษา มีการจำกัดการแปล ซึ่งไม่เหมือนบริการอื่น ๆ ขณะที่มันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาโดยทั่วไปของข้อความภาษาต่างประเทศ บริการนี้ก็ไม่ได้ให้การแปลที่ถูกต้องแม่นยำ และนอกจากนี้มันยังแปลข้อความในบางครั้งผิดความหมาย และผิดหลักไวยากรณ์

ภาษา[แก้]

หมายเหตุ : บีตา คือ ขั้นทดลอง

(เรียงตามลำดับเวลา)

 • เริ่มแรก
  • อังกฤษ - อาหรับ
  • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
  • อังกฤษ - เยอรมัน
  • อังกฤษ - สเปน
  • ฝรั่งเศส - อังกฤษ
  • เยอรมัน - อังกฤษ
  • สเปน - อังกฤษ
  • อาหรับ - อังกฤษ
 • ขั้นที่ 2
  • อังกฤษ - โปรตุเกส
  • โปรตุเกส - อังกฤษ
 • ขั้นที่ 3
  • อังกฤษ - อิตาลี
  • อิตาลี - อังกฤษ
 • ขั้นที่ 4
  • อังกฤษ - จีน (ตัวย่อ) บีตา
  • อังกฤษ - ญี่ปุ่น บีตา
  • อังกฤษ - เกาหลี บีตา
  • จีน (ตัวย่อ) บีตา - อังกฤษ บีตา
  • ญี่ปุ่น - อังกฤษ บีตา
  • เกาหลี - อังกฤษ บีตา
 • ขั้นที่ 5
  • อังกฤษ - รัสเซีย บีตา
  • รัสเซีย - อังกฤษ บีตา
 • ขั้นที่ 6
  • อังกฤษ - อาหรับ บีตา
  • อาหรับ - อังกฤษ บีตา
 • ขั้นที่ 7 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)
  • อังกฤษ - จีน (ตัวเต็ม) บีตา
  • จีน (ตัวเต็ม) - อังกฤษ บีตา
  • จีน (ตัวเต็ม) - จีน (ตัวย่อ) บีตา
  • จีน (ตัวย่อ) - จีน (ตัวเต็ม) บีตา
 • ขั้นที่ 8 (ตุลาคม พ.ศ. 2550)
  • คู่ภาษาทั้งหมด 25 คู่ ใช้ระบบการแปลของกูเกิล
 • ขั้นที่ 9
  • อังกฤษ - ฮินดี บีตา
  • ฮินดี - อังกฤษ บีตา
 • ขั้นที่ 10 (ในขั้นนี้ การแปลสามารถทำได้ระหว่างคู่ภาษาอะไรก็ได้ 2 คู่)
  • บัลแกเรีย
  • โครเอเชีย
  • เช็ก
  • เดนมาร์ก
  • ดัตช์
  • ฟินแลนด์
  • กรีก
  • นอร์เวย์
  • โปแลนด์
  • โรมาเนีย
  • สวีเดน
 • ขั้นที่ 11 (25 กันยายน 2551)
  • คาตาลัน
  • ฟิลิปีโน
  • ฮีบรู
  • อินโดนีเซีย
  • ลัตเวีย
  • ลิทัวเนีย
  • เซอร์เบีย
  • สโลวัก
  • สโลวีน
  • ยูเครน
  • เวียดนาม
 • ขั้นที่ 12 (30 มกราคม 2552)
  • แอลเบเนีย
  • เอสโตเนีย
  • กาลิเซีย
  • ฮังการี
  • มอลตา
  • ไทย
  • ตุรกี
 • ขั้นที่ 13 (19 มิถุนายน 2552)
  • เปอร์เซีย
  • เขมร (ยกเลิกในเดือนตุลาคม 2552)
 • ขั้นที่ 14 (24 สิงหาคม 2552)
  • แอฟริตานส์
  • เบลารุส
  • ไอซ์แลนด์
  • ไอร์แลนด์
  • มาซิโดเนีย
  • มาเลย์
  • สวาฮิลี
  • เวลส์
  • ยิดดิช
 • ขั้นที่ 15 (30 มกราคม 2553)
  • เฮติ (สำหรับแผ่นดินไหวเฮติ)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]