ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
Thamuang Rajbumrung School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ม.ร./T. M. R.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญ
 • ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเก่ง
 • รู้หน้าที่ มีวินัย ใจเป็นธรรม สร้างกรรมดี
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (66 ปี)
ผู้ก่อตั้งนายมนตรี กาญจนรัช
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์[1]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี████ ม่วง - เหลือง
เพลงมาร์ช ท.ม.ร.
เว็บไซต์www.tmr.ac.th

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอท่าม่วง ตั้งอยู่เลขที่141 หมู่1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่39ไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

•แผนการเรียนที่1 แผนการเรียนห้องเรียนอัจริยภาพทางด้านวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์(SMEP)
 
•แผนการเรียนที่2 แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
•แผนการเรียนที่3 แผนการเรียนห้องเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาพม่า
•แผนการเรียนที่4 แผนการเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
•แผนเรียนที่5 แผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวน8วิชาเอก

ประวัติ

[แก้]

เดิมอำเภอท่าม่วงไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ชาวอำเภอท่าม่วงต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นระยะทางไกลถึง 12 กิโลเมตร ปีละ 200-300 คน ขณะนั้นการเดินทางลำบากเนื่องจากไม่ค่อยมีรถประจำทาง นายพีรศักดิ์ สุขพงษ์ นายอำเภอท่าม่วง นายสนั่น ประสมทรัพย์ ศึกษาธิการอำเภอท่าม่วง พร้อมกับประชาชนของอำเภอท่าม่วง ได้ประชุมปรึกษาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอท่าม่วงขึ้น โดยได้รับบริจาคเงินจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพระสงฆ์ ได้แก่ เงินงบประมาณจากเงินบำรุงท้องที่ของอำเภอท่าม่วง ก่อสร้างอาคารเรียน 150,000 บาท ประชาชนบริจาค 35,000 บาท และพระครูโสภณประชานารถ มอบที่ดิน สุสานวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มูลค่า 20,000 บาท

เมื่ออำเภอได้ที่ดินและงบประมาณแล้วจึงได้ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2501 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) และได้สร้างอาคารเรียนไม้แบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียน ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2502 เปิดรับนักเรียนครั้งแรก ณ โรงเรียนท่าม่วง (โรงเรียนประถมศึกษา) และมีพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 โดยหลวงสวัสดิ์ สารศาสตร์พุทธิ อธิบดีกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2501 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 22 ไร่ 15.6 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา วันที่ 5 มิถุนายน 2539 นายประกิจ ธาราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และ นายสมชาย ไขว้พันธ์ นายอำเภอท่าม่วง ขณะนั้น พร้อมทั้งข้าราชการ ได้ร่วมกันหาเงินบริจาคซื้อที่ดินอีก 5 ไร่ เป็นเงิน 3,750,000 บาท ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 39 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา และได้ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน กว้าง 21 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.30 เมตร

เหตุการณ์สำคัญ

[แก้]

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่ สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ที่มาเฝ้ารับเสด็จ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในการนี้ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สมาชิก โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในเชิงบวก ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ และพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีนักเรียนกว่า 2,000 คน ดำเนินโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เป้าหมายเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โอกาสนี้ทรงร่วมการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกด้วย

สัญลักษณ์

[แก้]

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูป เขื่อนแม่กลอง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ชงโค

มาร์ช ท.ม.ร.

[แก้]

คำร้อง-ทำนอง ผอ.สุชาติ อำมฤคขจร

ท่าม่วงราษฎร์บำรุงของชาวท่าม่วงปวงประชา แหล่งศึกษาแหล่งฝึกฝนอนุชนไทย ม่วงเหลืองสถาบันอันยิ่งใหญ่ เตรียมเด็กไทยให้เฟื่องฟูคู่เมืองทอง

ท่าม่วงราษฎร์บำรุงศูนย์กลางรวมจิตมิตรสหาย มีเครื่องหมายเลิศแท้เขื่อนแม่กลอง สัญลักษณ์อันมีค่าน่ายกย่อง เราทั้งผองอย่าลืมเลือนเพื่อนกันเอง

ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเก่ง การเรียนการเล่นเราไม่หวั่นเกรง โรงเรียนเราเองนั้นมีชื่อระบือไกล

ท่าม่วงราษฎร์บำรุงของชาวท่าม่วงปวงประชา แหล่งศึกษาแหล่งฝึกฝนเยาวชนไทย ม่วงเหลืองสถาบันอันยิ่งใหญ่ รักกันไว้ลูกท่าม่วงราษฎร์บำรุง

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ทำเนียบผู้บริหาร

[แก้]

เทศกาลและวันสำคัญ

[แก้]
 • TMR STAR STAGE การประกวดร้องเพลง (เป็นซีซัน)
 • ชงโคไนท์ (มีนาคมของทุกปี)
 • งานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญโรงเรียน (1 สิงหาคม ทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์ภาษาไทย (เดือนกรกฎาคมของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (เดือนสิงหาคมของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์ห้องสมุด (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์คณิตศาสตร์ (เดือนกุมภาพันธ์)
 • งานวันเปิดบ้านท.ม.ร. (เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

[แก้]
 • ธัญญ์ ธนากร นักแสดง
 • แฮรี่ ธราเทพ กิจสมัคร นักแสดง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง ธัมวาสร, ปร.ด.รองศาสตราจารย์ หน่วยแบคทีเรียวิทยา , ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบช.ตร.) ,กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • บุตรดา ศรีเลิศชัย อดีตเลขาธิการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 8 สมัย
 • ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พลเรือโท ชัชวาล วิรุฬห์ประภา ราชองครักษ์,เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ,ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
 • ฝ้ายพิมพ์ แสนตรามาส นางแบบ
 • ไตรภพ สุธาพจน์ นักแสดง

อ้างอิง

[แก้]

2.http://marchmattayomschoolthailand.blogspot.com/2019/05/blog-post.html?m=1

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]