โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
ที่ตั้ง
หมู่ 2 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
(ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้)
สี███ เขียว
███ แดง
เพลงมาร์ชห้วยกระเจาพิทยาคม
เว็บไซต์http://www.hjp.ac.th

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ในปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอห้วยกระเจาขึ้นที่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยอยู่ในความดูแลของ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “ สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์ ” ซึ่งสถานที่ตั้งโรงเรียนได้มาจากการบริจาคที่ดิน ของนายเปรื่อง ยี่สรง จำนวน 28 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา และนางละออง ทองหาร จำนวน 7ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา เป็น 2 แปลง รวม 35 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงต้องอาศัยเรียนชั่วคราว ที่โรงเรียนบ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 มีนักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 48 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 29 คน นักเรียนหญิง 19 คน ต่อมาเมื่ออาคารสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ” มีนายสะอาด ทั่นเส้ง ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน และส้วมนักเรียน 1 หลัง 8 ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาค 200,000 บาท

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2538
  • พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารเรียนถาวร 2 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ส้วมนักเรียน 1 หลัง และสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม
  • พ.ศ. 2539 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุมัติให้สร้างหอถังน้ำบาดาล 1 ชุด และกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ บ้านพักครู 1 หลัง ส้วมนักเรียน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 1 หลัง รั้วคอนกรีตพร้อมป้ายหน้าโรงเรียนความยาว 85 เมตร และถนนคอนกรีตจากประตูหน้าถึงโรงฝึกงาน ความยาว 300 เมตร
  • พ.ศ. 2540 นายอังคาร เจริญผล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  • พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง 6 ห้องเรียนเป็นเงิน 1,200,000 บาท
  • พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษาได้จักสรรงบประมาณสร้างรั้วลวดหนาม ความยาว 870 เมตร เป็นเงิน 236,000 บาท
  • พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27
  • พ.ศ. 2545 ปีงบประมาณ 2546 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,080,000 บาท
  • พ.ศ. 2553 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้งบประมาณในการสร้างบ้านพักครูชาย (บ้านพักหลัง 3) จากกรมสามัญศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา มีนักเรียน 371 คน ข้าราชการครู 19 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน

ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2539
ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2553

[1]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ลำดับที่ วันที่ ดำรงตำแหน่ง
1 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 นายสะอาด ทั่นเส้ง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
2 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 นายอังคาร เจริญผล ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548
3 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 นายวรดร แสงอำนาจ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
4 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
5 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
6 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 18 มกราคม 2559
7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นายสุริยะ  จันทร์สนอง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
8 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึง 17 มกราคม 2562
9 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน

ความหมายของตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม[แก้]

เครื่องหมายโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมมีลักษณะเป็นรูปพระปรางค์เขารักษ์

ความหมาย
พระปรางค์เขารักษ์ เป็นพระปรางค์ประจำอำเภอห้วยกระเจา
เปลวเทียน แสงสว่างแห่งปัญญา
วงกลมล้อมรอบปรัชญา ภายในวงกลมล้อมรอบมีปรัชญาโรงเรียน เขียนคำว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้


อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-11-12. สืบค้นเมื่อ 2011-11-24.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]