โครงการโบอิงเยลโลว์สโตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โบอิง เยลโลสโตน โปรเจค)
แผนภูมิแสดงความจุผู้โดยสารของเครื่องบินรุ่นปัจจุบัน และเครื่องบินรุ่นทดแทน

โครงการโบอิงเยลโลว์สโตน (Boeing Yellowstone Project) เป็นโครงการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ที่จะนำมาทดแทนเครื่องบินโดยสารโบอิงในทุกๆ รุ่น ได้แก่ การนำเอาวัสดุคอมโพสิตมาใช้สร้างลำตัวเครื่องบิน, พัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น และนำเอาระบบอิเลคทรอนิคมาใช้มากขึ้น

โดยเยลโลสโตน โปรเจกต์ แบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ก็คือ

  • Y1 เพื่อทดแทนเครื่องรุ่น 737 โดยเน้นตลาดผู้โดยสารขนาด 80 ถึง 200 คน ต่อเที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการที่สองที่โบอิงจะพัฒนา
  • Y2 เพื่อทดแทนเครื่องรุ่น โบอิง 757-300 และ767 รวมไปถึงเครื่องรุ่นโบอิง 777-200 โดยแรกเริ่มโครงการนั้น Y2 จะพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงโซนิค ครุยเซอร์ แต่ก็ได้เปลี่ยนไปเป็น 787 ซึ่งเน้นตลาดผู้โดยสารขนาด 200 ถึง 350 คน ต่อเที่ยวบิน
  • Y3 เพื่อทดแทนเครื่องรุ่น โบอิง 777-300 และ747 โดยเน้นตลาดผู้โดยสารขนาด 300 คน ต่อเที่ยวบินขึ้นไป และคาดว่าจะเป็นโครงการที่สามที่โบอิงจะพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]