โครงการอะพอลโล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"อะพอลโล" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับเทพเจ้ากรีก ดูที่ อพอลโล
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อพอลโล (แก้ความกำกวม)

โครงการอะพอลโล เป็นโครงการที่ มีเป้าหมายสำคัญคือ จะนำมนุษย์ลงไปสำรวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์ขึ้นไปครั้งละ 3 คน ตัวยานอวกาศประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

 1. ยานบังคับการ
 2. ยานบริการ
 3. ยานลงดวงจันทร์

โครงการอะพอลโล เริ่มส่งมนุษย์โคจรในอะพอลโล โดยขึ้นไปโครจรรอบโลก163รอบ ในปี พ.ศ. 2511 โดยมนุษย์อวกาศชุดแรกลงไปเหยียบดวงจันทร์คือนักบินของยานอะพอลโล 11 จำนวน3 คน คือ นีล อาร์มสตรอง เอ็ดวิน อี-แอลดริน และไมเคิล คอลลินส์

ประวัติ[แก้]

โครงการอะพอลโล ในปี ค.ศ.1970 ทำให้NASAจึงเริ่มแผนปฏิบัติการโครงการส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ที่ชื่อว่า อะพอลโล แต่เริ่มต้นโครงการอะพอลโล 1 (เดิมเรียกว่า AS-201 ก่อนที่จะมาเปลี่ยนในโครงการอะพอลโล 4) ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นักบินทั้ง 3 คนเสียชีวิต จึงได้ชะลอแผนโครงการ และมาเริ่มต้นต่อในโครงการอะพอลโล 4 จนถึงโครงการอะพอลโล 17 ก็เกิดเหตุการณ์สงครามเวียดนามจึงได้ยกเลิกโครงการอะพอลโล 18-20 ไป เพื่อลดงบประมาณลงไป

รายละเอียดโครงการ[แก้]

 1. อะพอลโล 1 (27 มกราคม ค.ศ. 1967) เกิดอุบัติเหตุนักบินเสียชีวิต 3 คน
 2. อะพอลโล 4 ทดสอบโครจรรอบโลก
 3. อะพอลโล 5 ทดสอบโครจรรอบโลก
 4. อะพอลโล 6 ทดสอบโครจรรอบโลก
 5. อะพอลโล 7 ทดสอบโครจรรอบโลกโดยมีนักบิน
 6. อะพอลโล 8 (21 ธันวาคม ค.ศ. 1968) ทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์
 7. อะพอลโล 10 (18 พฤษภาคม ค.ศ. 1969) ทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์
 8. อะพอลโล 11 (16 กรกฎาคม ค.ศ. 1969) ลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรก
 9. อะพอลโล 12 (14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969) ลงจอดบนดวงจันทร์
 10. อะพอลโล 13 (11 เมษายน ค.ศ. 1970) เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ลงจอด
 11. อะพอลโล 14 ลงจอดบนดวงจันทร์
 12. อะพอลโล 15 ลงจอดบนดวงจันทร์
 13. อะพอลโล 16 ลงจอดบนดวงจันทร์
 14. อะพอลโล 17 ลงจอดบนดวงจันทร์ ครั้งสุดท้าย
 15. อะพอลโล 18 ยกเลิกภารกิจ
 16. อะพอลโล 19 ยกเลิกภารกิจ
 17. อะพอลโล 20 ยกเลิกภารกิจ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]