สถานีอวกาศสกายแล็บ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สกายแล็บ
ภาพส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศสกายแล็บในวงโคจร ภาพจากสถานีควบคุมภารกิจสกายแล็บ 4
ภาพส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศสกายแล็บในวงโคจร ภาพจากสถานีควบคุมภารกิจสกายแล็บ 4
Skylab Patch.png
ข้อมูลของสถานี
NSSDC ID: 1973-027A
สัญญาณเรียกขาน: Skylab
จำนวนลูกเรือ: 3
ส่งขึ้นเมื่อ: 1973-05-14
17:30:00 UTC
ฐานส่ง: LC-39A, ศูนย์อวกาศเคนเนดี
กลับสู่บรรยากาศ: 1979-07-11
16:37:00 UTC
near เพิร์ธ, ออสเตรเลีย
มวล: 77,088 กิโลกรัม
ปริมาตรอากาศ: 10,000 ft³
จุดใกล้โลกที่สุด: 269.7 ไมล์ (434 กม.)
จุดไกลโลกที่สุด: 274.6 ไมล์ (442 กม.)
ความเอียงวงโคจร: 50 องศา
คาบการโคจร: 93.4 นาที
จำนวนรอบโคจรต่อวัน: 15.4
จำนวนวันที่โคจร: 2,249 วัน
จำนวนวันที่มนุษย์อยู่: 171 วัน
จำนวนรอบโคจรรวม: 34,981
ระยะทางที่ทำได้รวม: ~890,000,000 ไมล์
(~1,400,000,000 กม.)
ข้อมูล ณ วันที่ ออกจากวงโคจร 11/07/1979
โครงร่าง
Skylab configuration with docked Apollo Command/Service Module
Skylab configuration with docked Apollo Command/Service Module
สกายแล็บ

สกายแล็บ (อังกฤษ: Skylab) เป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานีอวกาศแห่งที่สองของโลกที่มีลูกเรืออยู่ปฏิบัติงาน ถัดจากสถานีอวกาศซัลยุตของสหภาพโซเวียต สกายแล็บโคจรอยู่ในวงโคจรของโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1973-1979 มีนักบินอวกาศไปประจำการทั้งสิ้น 3 ครั้งระหว่าง ค.ศ. 1973-1974 บนสถานีอวกาศมีห้องทดลองสำหรับศึกษาผลกระทบจาก microgravity รวมถึงเป็นที่ติดตั้งหอสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ฐานกล้องโทรทรรศน์อพอลโล

สกายแล็บถูกส่งขึ้นจากโลก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1973 จากฐานยิง LC-39A ของศูนย์อวกาศเคนเนดีโดยจรวด Saturn INT-21 (ซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงของจรวด Saturn V ที่ใช้ส่งคนไปดวงจันทร์) และตกกลับมาพื้นโลกเมื่อ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1979 ใกล้กับเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย