โคะดะมะ (ชิงกันเซ็ง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โกดะมะ (ชิงกันเซ็ง))
โคะดะมะ ซีรีส์ 0 ขณะจอดอยู่ที่สถานีโอะกะยะมะ, เมษายน 200 ซีรีส์7

โคะดะมะ (ญี่ปุ่น: こだま Kodama ?) เป็นหนึ่งในสามบริการรถไฟที่ให้บริการในเส้นทางโทไกโด ชิงกันเซ็ง/ซันโย ชิงกันเซ็ง รถไฟโคะดะมะจะจอดทุกสถานีที่รถไฟวิ่งผ่าน ส่งผลให้โคะดะมะเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในบรรดาบริการรถไฟชิงกันเซ็งทั้งหมดที่ผ่านเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ โตเกียว และโอซะกะ ปกติแล้วนักเดินทางจะนิยมใช้รถไฟโคะดะมะในการเดินทางระหว่างเมืองเล็กๆอย่างเช่นอะตะมิเท่านั้น ส่วนผู้เดินทางก็ระหว่างเมืองใหญ่ๆก็จะใช้บริการรถไฟโนโซมิ หรือฮิกะริแทน ซึ่งจะจอดระหว่างสถานีน้อยครั้งกว่า

คำว่า โคะดะมะ มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่า "เสียงสะท้อน" แต่เดิมนั้นเป็นชื่อของรถไฟด่วนที่ให้บริการบนเส้นทางหลักโทไกโด ที่ต่อมาคำว่า "โทไกโด"ก็ได้นำมาใช้เป็นชื่อของรถไฟชิงกันเซ็งในปี 1964 คำว่า"โคะดะมะ"จึงนำมาตั้งเป็นชื่อของรถไฟที่ให้บริการบนเส้นทางนี้ด้วย

โคะดะมะ ชิงกันเซ็ง[แก้]

โดยทั่วไปแล้ว รถไฟโคะดะมะจะวิ่งในระยะทางที่สั้นกว่าโนโซมิและฮิกะริ ปกติโคะดะมะจะวิ่งในเส้นทางเหล่านี้คือ โตเกียว-นะโงยะ, โตเกียว-ชินโอซะกะ, ชิซุโอะกะ-ชินโอซะกะ, ชินโอซะกะ-โอะกะยะมะ, ชินโอซะกะ-ฮิโระชิมะ, โอะกะยะมะ-ฮะกะตะ และฮิโระชิมะ-ฮะกะตะ เช่นเดียวกับรถไฟเที่ยวดึกขบวนอื่น

โคะดะมะใช้รถไฟชิงกันเซ็ง 300 ซีรีส์และ700 ซีรีส์ เช่นเดียวกับที่ฮิกะริและโนโซมิใช้ ส่วนรุ่นที่เก่ากว่านั้นคือ 0และ100 ซีรีส์ก็มีใช้ในโคะดะมะเช่นกันในเส้นทางซันโย ชิงกันเซ็ง

รถไฟโคะดะมะส่วนใหญ่จะมีทั้งโบกี้ที่อนุญาตให้สำรองที่นั่งและไม่อนุญาตให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในตอนเช้าของบางวันนั้น โคะดะมะจะวิ่งจาก โคะกุระและฮะกะตะบนเกาะคีวชู โบกี้ชั้นมาตรฐานทุกโบกี้จะไม่อนุญาตให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า และไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนรถไฟเว้นแต่บริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

โคะดะมะมักจะจอดตามสถานีต่างๆเพื่อให้รถไฟขวบนที่เร็วกว่า เช่น โนะโซะมิ, ฮิกะริ และ ฮิกะริ เรล สตาร์ ผ่านไปก่อน แล้วจึงเดินทางต่อ