เมืองศูนย์กลาง (ญี่ปุ่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซัปโปะโระ ฮะโกะดะเตะ อะซะฮิคะวะ อะโอะโมะริ ฮะจิโนะเฮะ โมะริโอะกะ เซ็นได อะกิตะ ยะมะงะตะ โคริยะมะ อิวะกิ มิโตะ สึกุบะ อุตสึโนะิยะya มะเอะบะชิ ทะกะซะกิ อิเซะซะกิ โอตะ ไซตะมะ คะวะโงะเอะ คุมะงะยะ คะวะงุจิ โทะโกะโระซะวะ คะซึคะเบะ โซกะ โคะชิงะยะ ชิบะ ฟุนะบะชิ คะชิวะ โยะโกะฮะมะ คะวะซะกิ โยะโกะซุกะ ฮิระสึกะ โอะดะวะระ ชิงะซะกิ ซะงะมิฮะระ อัตสึงิ ยะมะโตะ นีงะตะ นะงะโอะกะ โทะยะมะ คะนะซะวะ ฟุกุอิ โคฟุ นะงะโนะ มัตสึโมะโตะ กิฟุ ชิซุโอะกะ ฮะมะมัตสึ นุมะซุ ฟุจิ นะโงะยะ โทะโยะฮะชิ โอะกะซะกิ อิจิโนะิมิยะ คะซุกะอิ โทะโยะตะ Tสึ ยกกะอิชิ โอสึ เคียวโตะ โอซะกะ ซะไก คิชิวะดะ โทะโยะนะกะ ซุอิตะ ทะกะสึกิ ฮิระคะตะ อิบะระกิ ยะโอะ เนะยะงะวะ ฮิงะชิโอซะกะ โคเบะ ฮิเมะจิ อะมะงะซะกิ อะกะชิ นิชิโนะมิยะ คะโกะงะวะ ทะกะระซึกะ นะระ วะกะยะมะ ทตโตะริ โอะกะยะมะ คุระชิกิ ฮิโระชิมะ คุเระ ฟุกุยะมะ ชิโมะโนะเซะกิ ทะกะมัตสี มัตสึยะมะ โคจิ คิตะคิวชู ฟุกุโอะกะ คุรุเมะ นะงะซะกิ ซะเซะโบะ คุมะโมโตะ โออิตะ มิยะซะกิ คะโงะชิมะ
นครอันตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติ (20 แห่ง)
เมืองศูนย์กลาง (41 แห่ง)
เมืองพิเศษ (40 แห่ง)

เมืองศูนย์กลาง (ญี่ปุ่น: core city 中核市 Chūkakushi ?) คือระดับเมืองในญี่ปุ่นที่กำหนดขึ้นโดย "กฎหมายปกครองท้องถิ่น" (Local Autonomy Law, 地方自治法) เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากกว่าเมืองพิเศษแต่น้อยกว่าเมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาล เงื่อนไขในการเป็นเมืองศูนย์กลางคือ ต้องมีประชากร 3 แสนคนขึ้นไป

เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทะโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโทะชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกะกุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทะกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทะกุเบะสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มะชิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

รายชื่อเมืองที่มีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลาง[แก้]

ปัจจุบัน มีเมืองศูนย์กลางทั้งหมด 41 เมือง ได้แก่

ภูมิภาค จังหวัด เมืองศูนย์กลาง วันสถาปนา หมายเหตุ!
ฮกไกโด
(北海道)
ฮกไกโด Flag of Asahikawa, Hokkaido.svg อะซะฮิคะวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
Flag of None.svg ฮะโกะดะเตะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
โทโฮะกุ
(東北地方)
อะโอะโมะริ Flag of Aomori, Aomori.png อะโอะโมะริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
อิวะเตะ Flag of Morioka, Iwate.svg โมะริโอะกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
อะกิตะ Flag of Akita, Akita.svg อะกิตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
ฟุกุชิมะ Flag of Koriyama, Fukushima.svg โคริยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
Flag of None.svg อิวะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
คันโต
(関東地方)
โทะจิงิ Flag of Utsunomiya, Tochigi.svg อุตสึโนะมิยะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
กุมมะ Flag of Maebashi, Gunma.svg มะเอะบะชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
Flag of Takasaki, Gunma.png ทะกะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
ไซตะมะ Flag of Kawagoe, Saitama.svg คะวะโงะเอะ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชิบะ Flag of Funabashi, Chiba.svg ฟุนะบะชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
Flag of Kashiwa, Chiba.svg คะชิวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
คะนะงะวะ Flag of Yokosuka, Kanagawa.svg โยะโกะซุกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
จูบุ
(中部地方)
โทะยะมะ Flag of Toyama, Toyama.svg โทะยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
1 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
มีการขยายเขตเมืองจึงนำมาพิจารณาใหม่
อิชิคะวะ Flag of Kanazawa, Ishikawa.svg คะนะซะวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
นะงะโนะ Flag of Nagano, Nagano.svg นะงะโนะ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
กิฟุ Flag of Gifu, Gifu.svg กิฟุ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
ไอจิ Flag of Toyota, Aichi.svg โทะโยะตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
Flag of Toyohashi, Aichi.svg โทะโยะฮะชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
โอะกะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
คิงกิ (คันไซ)
(近畿地方)
ชิงะ Flag of Otsu, Shiga.svg โอสึ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
โอซะกะ Flag of Takatsuki, Osaka.svg ทะกะสึกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
Flag of Higashiosaka, Osaka.svg ฮิงะชิโอซะกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
เฮียวโงะ Flag of Himeji, Hyogo.svg ฮิเมะจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
Flag of Nishinomiya, Hyogo.svg นิชิโนะมิยะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
Flag of Amagasaki, Hyogo.svg อะมะงะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
นะระ Flag of Nara, Nara.svg นะระ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
วะกะยะมะ Flag of Wakayama, Wakayama.svg วะกะยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
จูโงะกุ
(中国地方)
โอะกะยะมะ Flag of Kurashiki, Okayama.svg คุระชิกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
ฮิโระชิมะ Flag of Fukuyama, Hiroshima.svg ฟุกุยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
ยะมะงุจิ Flag of Shimonoseki, Yamaguchi.svg ชิโมะโนะเซะกิ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 30 กันยายน เมืองศูนย์กลางที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด
ชิโกะกุ
(四国地方)
คะงะวะ Flag of Takamatsu, Kagawa.svg ทะกะมัตสึ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)
เอะฮิเมะ Flag of Matsuyama, Ehime.svg มัตสึยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
โคจิ Flag of Kochi, Kochi.svg โคจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
คิวชู
(九州地方)
ฟุกุโอะกะ Flag of Kurume, Fukuoka.svg คุรุเมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
นะงะซะกิ Flag of Nagasaki, Nagasaki.svg นะงะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
คุมะโมะโตะ Flag of Kumamoto, Kumamoto.svg คุมะโมะโตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เมืองศูนย์กลางที่มีประชากรมากที่สุด [1] มีแผนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555
โออิตะ Flag of Oita, Oita.svg โออิตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
มิยะซะกิ Flag of Miyazaki, Miyazaki.svg มิยะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
คะโงะชิมะ Flag of Kagoshima, Kagoshima.svg คะโงะชิมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)

อดีตเมืองศูนย์กลาง[แก้]

อยู่ระหว่างพิจารณายกฐานะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลโดยประมาณ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]