เจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมมารดาสุด
ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5.jpg
เกิด สุด สุกุมลจันทร์
พ.ศ. 2394
เสียชีวิต 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
คู่สมรส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตร พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี
บิดามารดา พระยาสุรินทรราชเสนี (จั่น สุกุมลจันทร์)
คุณหญิงสุรินทรราชเสนี (กลิ่น)

เจ้าจอมมารดาสุด ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุตรีของพระยาสุรินทราราชเสนี (จั่น สุกุมลจันทร์) กับคุณหญิงกลิ่น สุรินทรราชเสนี (สกุลเดิม รักตประจิต) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2394 ท่านมีพี่น้องที่ได้รับราชการฝ่ายในด้วยกันคือ

เจ้าจอมมารดาสุด เคยรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมอยู่งานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [1]

เจ้าจอมมารดาสุดมีประสูติกาลพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว คือ พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี ซึ่งประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2415 สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2469 พระชันษารวม 54 ปี

เจ้าจอมมารดาสุดถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:พิษณุโลกการพิมพ์. 2532
  2. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 4". ราชกิจจานุเบกษา (ใน ไทย) 25 (36): 1040. 6 ธันวาคม พ.ศ. 2451. 
  • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817
  • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580