เจ้าจอมถนอม ในรัชกาลที่ 5 (บรรจงเจริญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมถนอม ในรัชกาลที่ 5
Thanom (wife of Chulalongkorn).jpg
เกิด4 สิงหาคม 2418
ถนอม บรรจงเจริญ
ถึงแก่กรรม3 กรกฎาคม 2505
สามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บิดานายสงวน บรรจงเจริญ
มารดาไม่ทราบ

เจ้าจอมถนอม เป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นธิดาของ นายสงวน บรรจงเจริญ และได้เข้าถวายตัวต่อรัชกาลที่ 5[1]

ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เจ้าจอมถนอมจึงได้ย้ายออกมาพำนักอยู่นอกพระราชวังดุสิต และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 3 กรกฎาคม 2505


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang008.html
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐ ตอนที่ ๓๕ หน้า ๓๗๗, ๒๖ พฤศจิกายน ๑๑๒
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน, เล่ม ๒๕ ตอนที่ ๓๙ หน้า ๑๑๕๔, ๒๗ ธันวาคม ๑๒๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคล, เล่ม ๒๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๖๕๒, ๖ มีนาคม ๑๒๘