ท้าววนิดาพิจาริณี (เพิ่ม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คุณ

ท้าววนิดาพิจาริณี (เพิ่ม)

เกิด18 กรกฎาคม 2412
เสียชีวิต19 เมษายน 2477
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุพการีพระยาราชภักดี (โค สุจริตกุล)

ท้าววนิดาพิจาริณี นามเดิม เพิ่ม เกิดเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2412 เป็นธิดาพระยาราชภักดี (โค สุจริตกุล) ได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2465 โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท้าววนิดาพิจาริณี อธิบดีฝ่ายใน ถือศักดินา 800[1]

ท้าววนิดาพิจาริณีป่วยเป็นพิษไข้ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2477[2] อายุ 64 ปี ศพฝังที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ฝ่ายใน
  2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์. เกิดวังปารุสก์. กรุงเทพ : River Books, [ม.ป.ป.]. ISBN 974-8225-22-4
  3. ข่าวตาย
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/035/374_1.PDF