อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (อังกฤษ: Nativity of Our Lady Cathedral) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังราชบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ ถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) โดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี ได้รับการเปิด-เสกอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) โดยตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมกอทิกที่สร้างด้วยอิฐเผา ผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื้อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมารีย์พรหมจารีตามคัมภีร์ไบเบิล และภาพของบรรดานักบุญทั้งชายและหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักประดับบานประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนาบางตอน

ปัจจุบันอาสนวิหารแม่พระบังเกิดมีบาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ อธิการโบสถ์ มีบาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ และบาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ เป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์[1]

อ้างอิง[แก้]