อุทยานดอกไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

อุทยานดอกไม้ เป็นเพลงลูกกรุงของไทยที่มีเนื้อหากล่าวถึงพรรณไม้ดอกมากที่สุด 48 ชนิด แต่งคำร้องโดย สกนธ์ มิตรานนท์ แต่งทำนองโดย ชูศักดิ์ รัศมีโรจน์ ขับร้องโดย วงจันทร์ ไพโรจน์ เพลงนี้แต่งขึ้นใน พ.ศ. 2499 ภายหลังมีการนำเพลงนี้ไปเรียบเรียงเสียงประสานใหม่และขับร้องโดยศิลปินอื่นเช่น สุนารี ราชสีมา, อรวี สัจจานนท์ แต่เนื้อร้องและทำนองยังคงเดิม นอกจากนี้ เพลงที่มีพรรณไม้ดอกรองลงมาคือ มาลีแดนสรวง ซึ่งมีเพียง 32 ชนิด ขับร้องโดย มัณฑนา โมรากุล นักร้องในวงสุนทราภรณ์ และมีการแปลงเพลงเพื่อล้อเลียน อาทิ อุทยานผลไม้ ขับร้องโดย สุรพล สมบัติเจริญ และ อุทยานผี ขับร้องโดย มีศักดิ์ นาครัตน์

ชมผกา จำปา จำปี
กุหลาบ ราตรี พะยอม อังกาบ ทั้ง กรรณิการ์
ลำดวน นมแมว ซ่อนกลิ่น ยี่โถ ชงโค มณฑา
สายหยุด เฟื่องฟ้า ชบา และสร้อยทอง
บานบุรี ยี่สุ่น ขจร
ประดู่ พุดซ้อน พลับพลึง หงอนไก่ พิกุล ควรปอง
งาม ทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์ พวงทอง
บานชื่น สุขสอง พุทธชาด สะอาดแซม
พิศ พวงชมพู กระดังงา เลื้อยเคียงคู่ ดูสุดสวย แฉล้ม
รสสุคนธ์ บุญนาค นางแย้ม สารภี ที่ถูกใจ
งาม อุบล ปน จันทน์กระพ้อ*
ผีเสื้อ แตกกอ พร้อม เล็บมือนาง พุดตาน กล้วยไม้
ดาวเรือง อัญชัน ยี่หุบ มะลิวัลย์ แลวิไล
ชูช่อไสว เร้าใจในอุทยาน
คำว่าชมผกา มีความหมายสมบูรณ์อยู่แล้วคือการชมดอกไม้ (ผกา แปลว่าดอกไม้) ไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ประพันธ์เนื้อร้องจะตัดทอนชื่อผกากรองมาใส่ไว้ในเพลง ฉะนั้นคำว่าผกาในบทเพลงนี้จึงไม่ใช่ชื่อพรรณไม้

* ในเนื้อเพลงร้องว่า "จันทน์กระพ้อ" แต่คำที่ถูกต้องคือ "จันทน์กะพ้อ"

มีเดีย[แก้]

จำนวนดอกไม้ทั้ง 48 ชนิด


1. จำปา 2. จำปี 3. กุหลาบ 4. ราตรี 5. พะยอม 6. อังกาบ 7. กรรณิการ์ 8. ลำดวน 9. นมแมว 10. ซ่อนกลิ่น 11. ยี่โถ 12. ชงโค 13. มณฑา 14. สายหยุด 15. เฟื่องฟ้า 16. ชบา 17. สร้อยทอง 18. บานบุรี 19. ยี่สุ่น 20. ขจร 21. ประดู่ 22. พุดซ้อน 23. พลับพลึง 24. หงอนไก่ 25. พิกุล 26. ทานตะวัน 27 . รักเร่ 28. กาหลง 29. ประยงค์ 30. พวงทอง 31. บานชื่น 32. พุทธชาด 33. พวงชมพู 34. กระดังงา 35. รสสุคนธ์ 36. บุญนาค 37. นางแย้ม 38. สารภี 39. อุบล 40. จันทร์กะพ้อ 41. ผีเสื้อ 42. เล็บมือนาง 43. พุดตาน 44. กล้วยไม้ 45. ดาวเรือง 46. อัญชัน 47. ยี่หุบ 48. มะลิวัลย์