ตำรวจลับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ตำรวจลับ หรือ ตำรวจการเมือง เป็นหน่วยงานข่าวกรอง ความมั่นคงหรือตำรวจซึ่งดำเนินปฏิบัติการลับต่อศัตรูการเมืองของรัฐบาล องค์การตำรวจลับเป็นลักษณะหนึ่งของระบอบอำนาจนิยมและรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ ใช้เพื่อคุ้มครองอำนาจทางการเมืองของผู้เผด็จการหรือระบอบอำนาจนิยม ตำรวจลับมักดำเนินการนอกกฎหมายและใช้เพื่อกดขี่หรือบั่นทอนการต่อต้านทางการเมือง และมักใช้ความรุนแรงน.น.ร.ต.อาทิตย์ภารแผ้วหน่วยคอมโดกองปราบปรามใชัความรุนแรง