ศักรินทร์ ภูมิรัตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดำรงตำแหน่ง
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ถัดไป รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2492 (71 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส นางวิสาขา ภูมิรัตน
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[1] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[2] อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[3],ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [4] นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไบโอแก๊ส, Transport Properties of Food Materials และ Algal Technology Research ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์[5] ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้เป็น ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา[6] ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นบุตรของศาสตราจารย์ อมร ภูมิรัตน และคุณหญิง ระเบียบ ภูมิรัตน

การศึกษา[แก้]

การรับราชการ[แก้]

ศักรินทร์ รับราชการในตำแหน่งต่างๆ จากหลายหน่วยงาน เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2519 และปี พ.ศ. 2522 ได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้รับตำแหน่งบริหาร คือ รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) ของคณะพลังงานและวัสดุ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนมารับตำแหน่งที่ สวทช. รศ.ดร.ศักรินทร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศักรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย วาระที่ 2 (2550-2553)[7] ทั้งนี้วาระแรก ดำรงตำแหน่งในปี 2547-2550 ทั้งนี้ในการทำงานกับ สวทช. รศ.ดร.ศักรินทร์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ BIOTEC มาก่อนในช่วงปี 2535-2542[8]

ปัจจุบัน ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์[9]

หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาได้รับตำแหน่งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[10]และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [11] ส่วนลูกชายคนโต ดร. ภูมิ ภูมิรัตน ได้รับตำแหน่งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/159/T_0006.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 6. ทปอ.ผุด กก.ปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา รับมือปี 62 มหา'ลัยเข้าสู่จุดเผาเหตุเด็กลด
 7. 'ศักรินทร์'นั่งผู้อำนวยการสวทช.สมัย 2กรุงเทพธุรกิจ
 8. http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/executives-Sakarindrt.asp
 9. https://www.mwit.ac.th/images/board/biograph/biograph.php?board_num=11
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 11. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]