วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/กรุ/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์/สิงหาคม 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหา

ทะเลสาบ

อยากทราบทะเลสาบน้ำจืดอันดับ5ของประเทศไทย

ระบบเศรษฐกิจ

อยากทราบว่ามีประเทศใดบ้างที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์วอนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ(ทำรายงาน)


ศาสนา

อยากทราบความหมายของกุศล อกุศล และอัพยากฤต ในพระอภิธรรมปิฎก อย่างละเอียดครับ

โจเซฟ สตาลิน

ผมอยากทราบชื่อจิงของ โจเซฟ สตาลิน ครับ เพราะในบทความเขียนไว้ว่า โจเซฟ สตาลิน เป็นชื่อที่เขาแต่งขึ้นมาเอง

ชื่อ โจเซฟ แต่เปลี่ยน ชื่อหลังเป็นสตาลิน ชื่อเดิม Josef Vissarionovich Dzhugashvili -- Liger ( ~ /|\ ~ ) คุยกันได้ 01:07, 5 สิงหาคม 2007 (UTC)

สาธารณสมบัติขึ้นตรงต่อหน่วยงานไหน

สาธารณสมบัติขึ้นตรงต่อหน่วยงานไหนครับ

อยากทราบตวามหมายของคำว่าผลประโยชน์แห่งชาติ

อยากทราบว่าผลประโยชน์แห่งชาติหมายถึงอะไร ใครเป็นผู้กำหนด

สถิติโลก

ปัจจุบันจำนวนประเทศในโลกมีเท่าไร

ดูที่ รายชื่อประเทศ ครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสมัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสิทร์

ขอบพระคุงคับ

เศรษฐกิจพอเพียง

ขอข้อมูลบุคคลตัวอย่างที่นำเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ -- ฝรั่งหัวใจอีสาน (203.147.0.44) 02:49, 8 สิงหาคม 2007 (UTC)

ประวัติศาสตร์ไทย

อารยธรรมและวัฒนธรรมมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร พิม

ต่างกันตรง วัฒนธรรมเราใช้ได้กับทุกภาคส่วน เช่นวัฒนธรรมประจำตระกูล วธ.องค์กร วธ.สถาบัน หรือแม้แต่ วธ.แห่งชาติ ขณะที่อารยธรรมมีความหมายกว้างกว่า และรวมเอาความสำเร็จของวัฒนธรรมย่อยต่างๆที่บูรณาการกันไว้ ดูเพิ่มที่ อารยธรรม และ วัฒนธรรม -- อควา ไฟล์:WikiBotany tap.png 12:32, 14 สิงหาคม 2007 (UTC)

ภูมิศาสตร์กายภาพ

คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ช่วยตอบให้หน่อยนะครับต้องรีบทำรายงาน คำถามเยอะไปหน่อยโทษทีนะครับ--Kenji 13:27, 10 สิงหาคม 2007 (UTC)

 • 1.ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งได้เป็น4เขตพร้อมทั้งอธิบายลักษณะภูมิประเทศ
  • แอ่งโคราช-- แอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชี /แอ่งสกลนคร-- แอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำสงคราม/ ทิวเขาภูพาน-- ทิวเขากั้นแอ่งโคราชและแอ่งสกลออกจากกัน/ ทิวเขาสันกำแพงทิวเขากั้นแอ่งโคราชออกจากที่ราบลุ่มภาคกลาง
 • 2.ทิวเขาสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่(ขอ5ชื่อ)
  • ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาสันกำแพง ทิวเขาพนมดงรัก ทิวเขาภูพาน (มี 5 อันพอดีง่ะ - -)
 • 3.ปัจจัยที่ก่อกำเนิดลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
 • 4.ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขอบสูงชันทางใดของภาค
  • ตะวันตกเฉียงใต้
 • 5.พรมแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านประเทศลาวคือ
  • แม่น้ำโขง
 • 6.สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ฤดูหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆเกิดจาก
  • หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมา
 • 7.เพราะเหตุใดในช่วงฤดูร้อนของภูมิภาคนี้จึงมีอากาศร้อนและแห้งแล้งมาก
  • ห่างไกลทะเล และมีทิวเขาดงพญา-สันกำ-พนมดง กั้นความชื้นจากอ่าวไทย
 • 8.ฝนส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอิทธิพลของตัวการสำคัญคือ
  • ลมและพายุ (ดีเปรสชัน-โซนร้อน-ไต้ฝุ่น) จากทะเลจีนใต้ซึ่งพัดมาจากตะวันออก มีอิทธิพลมากกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
 • 9.เพราะเหตุใดจังหวัดที่ยังอยู่ทางด้านตะวันออกของภูมิภาคนี้จึงมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภูมิภาค
  • จากข้อเมื่อกี้
 • 10.เพราะเหตุใดดินในภูมิภาคนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
  • ดินร่วนปนทรายอุ้มน้ำได้น้อย
 • 11.เพราะสาเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากการเพาะปลูกได้มาก
  • เป็นที่ราบกว้างใหญ่
 • 12.อุปสรรคที่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง
  • ข้อ 10
 • 13.เขื่อนใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกเหนือจากการชลประทาน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ และเขื่อน อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ สิรินธร ปากมูล ห้วยกุ่ม
 • 14.แร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุดมสมบูรณ์มากคือ
  • เกลือสินเธาว์ โปแทส (เดานะ)
 • 15.ป่าไม้ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ
  • ดิบแล้ง - เต็งรัง
 • 16.เพราะเหตุใดจึงมีประชากรหนาแน่นในบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล-ชี
 • 17.เพราะเหตุใดในภูมิภาคนี้จึงมีดินเค็มปรากฏให้เห็น
  • ปริมาณเกลือใต้ดินมีมาก
 • 18.จะพบดินเค็มได้ ในบริเวณใดมากที่สุด
 • 19.มีพืชใดบ้างที่สามารถปลูกในเขตดินเค็มได้
 • 20.ปัญหาทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดคือ
  • จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด (จากในบทความ)
 • 21.ถ้าบริเวณเวียดนามและลาวยุบตัวลงเป็นอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะภูมิอากาศจะเป็นอย่างไร
  • ฝนตกชุกกว่านี้มาก อาจเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเป็น ป่าฝนเมืองร้อน (แบบภาคใต้)
 • 22.ถ้าต้องการชมงานประเพณีบุญบั้งไฟที่สมบูรณ์แบบควรเดินทางไปจังหวัดใด
  • ยโส
 • 23.พืชพรรณธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญและพบมากที่สุด
  • เต็ง รัง
 • 24.การขยายโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยแก้ปัญหาด้านใดได้ตรงที่สุด
  • การว่างงาน และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
 • 25.สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสุขภาพอนามัยไม่ดีเพราะเหตุใด
  • ภูมิอากาศ
 • 26.เพราะเหตุใดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้รับความนิยมน้อยกว่าภาคอื่นๆ
  • ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก

-- อควา ไฟล์:WikiBotany tap.png 12:20, 14 สิงหาคม 2007 (UTC)

สมาธิราชสูตร (samadhirajasutra)

เรียนถาม ว่า หนังสือ สมาธิราชสูตร มีแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่/ อยากค้นคว้าเรื่องสมาธิราชสูตร แต่หาหนังสือค้นคว้ายาก -- จาก กตปุญโญ ภิกขุ วัดจันทารามวรวิหาร ถนนเทอดไทย ต. บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

องค์ประกอบรัฐ

หลักฐานที่เหลือจากอาณาจักรสุโขทัย

รัฐ (state) ในทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์กำหนดไว้ว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๔ ประการ คือ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย สี่อย่างนี้สำคัญเท่ากันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรัฐไม่ได้ แต่ถ้าให้เลือก ผมเลือกอำนาจอธิปไตย -- อควา ไฟล์:WikiBotany tap.png 12:28, 14 สิงหาคม 2007 (UTC)

อยากถามว่าบิดาของในหลวง รัชการที่ 9 มีนามว่าอะไรครับ

ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก -- อควา ไฟล์:WikiBotany tap.png 12:02, 14 สิงหาคม 2007 (UTC)

จอห์น มิลตัน

อยากถามว่าคนที่ถูกหรือเรียกตัวเองว่าเป็นมิลตันนิสก์นั้นเป็นอย่างไร

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย

ประเทศที่มีขนาดใหญ่สุดของทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย ได้แก่

ออสเตรเลีย ครับ -- อควา ไฟล์:WikiBotany tap.png 12:23, 14 สิงหาคม 2007 (UTC)


ช่วยตอบให้หน่อยนะค่ะ

อยากรู้ว่า "ศาสนาพุทธเผยแผ่ไปสู่ยุโรปได้อย่างไร" ช่วยตอบหน่อยนะ หาข้อมูลในเน็ตไม่เจอ --konnarak

ขอถามผู้รู้ประวิตศาสตร์-การเมือง ผลกระทบลัทธิจักรวรรดินิยมมีอะไรบ้างครับ

ขอถามผู้รู้ประวิตศาสตร์-การเมือง ผลกระทบลัทธิจักรวรรดินิยมมีอะไรบ้างครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านมาตอบล่วงหน้าครับ

ประวัติของถนนสาย323

ผมและเพื่อนๆต้องการที่จะทราบที่มา,การก่อกำเนิดและประวัติความเป็นมาของถนนสายนี้(อย่างละเอียด)ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

มารยาทในการรดน้ำดำหัวเป็นอย่างไรบ้างเหรอค่ะ

ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ทำรายงานค่ะ

ราชวงค์ใดจัดอยู่ในประวัติศาสตร์จีนกลาง


ราชวงศ์ซ้องครับ

การสถาปนาพระบรมราชินี

พระนางเจ้าสิริกิตติ์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระบรมราชินีเป็นองค์ที่เท่าไรของราชวงศ์จักรี


3 ครับ

ข้อมูลจำนวนประชากรไทย ทุกเพศทุกวัย ทุกศาสนาปี2550

อยากทราบข้อมูล จำนวนประชากรไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2550หรือ 2549 ครับ ขอบคุณครับ

http://www.dopa.go.th/dopanew/pop2549.html --Octahedron80 03:28, 20 สิงหาคม 2007 (UTC)

สถาบันการศึกษาวิชาซ่อมสร้างเครื่องดนตรี ในสหรัฐอเมริกา มีกี่แห่ง ครับ

จำนวนสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนวิชาซ่อมสร้างเครื่องดนตรี มีกี่แห่งครับ

ประเทศไทยนำเข้าเครื่องดนตรี ในปี 2549 มีมูลค่าเท่าไหร่

ในปี 2549 ประเทศไทย นำเข้าเครื่องดนตรี มีมูลค่าเท่าไหร่ ครับ

การปฏิวัติศาสนาศริสต์

อยากทราบเนื้อหาของการปฏิวัติศาสนาศริสต์คือว่าทำไมต้องมีการปฏิวัติ และมีความเป็นมาอย่างไร ช่วยตอบกันด้วยน่ะค่ะ พอดีต้องทำรายงาน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รัฐธรรมนูญฉบับปี49 ที่เพิ่งผ่านการลงประชามติ เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

รัฐธรรมนูญฉบับปี49 ที่เพิ่งผ่านการลงประชามติ เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

ต้องการทราบประวัติ ออกุสต์ กองต์ ค่ะ

คำว่าเทศบาล มีความหมายว่าอย่างไร

อยากรู้ความหมายของคำว่าเทศบาลหมายถึงอะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมค่ะ

อยากรู้วาบทกรเกี่ยวกับเรื่อง พระราชกรณียกิจ

คือว่า พวกหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ โรงเรียน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งมีอาจารย์พิมวรา ได้สั่งหัวข้อเรื่อง บทกร

เกี่ยวกับที่ตั้ง

เมือง Malden ตั้งอยู่ในรัฐใดคะ "ขอบคุณค่ะ"

มีเมืองชื่อเดียวกันนี้ตั้งอยู่หลายรัฐนะครับ (สหรัฐ) ลองดูที่ en:Malden --Octahedron80 06:04, 23 สิงหาคม 2007 (UTC)

สงครามโลกครั้งที่1และ2

สงครามใดมีผลกระทบต่อโลกเรามากที่สุด


ครั้งที่ 2 ครับ เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกหลายประเทศ รวมทั้งเมืองไทยด้วย

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือใคร

พระยามโนปกรณ์นิติธาดาครับดูรายชื่อทั้งหมดได้ใน รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย--TinWristle 03:42, 24 สิงหาคม 2007 (UTC)

จุดประวัติศาศตร์เกิดขึ้นเมื่อใด

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน แปลว่าอะไร

ปรากฏการณ์โลกร้อน หรือ ภาวะโลกร้อน (global warming) คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ --holms 19:09, 20 กันยายน 2007 (ICT)holms

ประเทศอังกฤษมีเมืองหลวงชื่ออะไร

อยากทราบจริงๆ

ลอนดอน ครับ ---- I am Liger ( ~ /|\ ~ ) คุยกันได้ 13:37, 28 สิงหาคม 2007 (UTC)

ข้อมูลประเทศ

อยากทราบข้อมูลประเทศของทวีปยุโรป

ศาสนาอิสลามเข้ามาแพร่ขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร

ผมอยากทราบรายละเอียดผลงานต่าง ๆ ของโธมัส ฮอบส์นักปรัชญาชาวอังกฤษครับ

โธมัส ฮอบส์ นักปรัชญาชาวอังกฤษ (Thomas Hobbes ค.ศ. 1588-1679)

ผมอย่างทราบรายละเอียดผลงานของโธมัส ฮอบส์ นักปรัชญาชาวอังกฤษ แต่มันเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่หาได้แต่แปลไม่ได้ครับ ที่ผมอยากรู้จะมีผลงานชื่อ Little Treatise, De Cive, De Corport, Behemoth ว่ามันมีที่มาในการแต่งอย่างไร โธมัส ฮอบส์เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.ใด และรายละเอียดมันเกี่ยวกับอะไรอธิบายเนื้อหาสาระในผลงานมาพอเข้าใจครับ ส่วนผลงานของโธมัส ฮอบส์ชื่อ Elements of Law : Natural and Political ผลงานนี้มันมี 2 ตอน คือ Human Nature และ De Corpore Politico ว่ามันมีเนื้อหาสาระและที่มาเป็นอย่างไร เขียนขึ้นในปีค.ศ.ใดในผลงานมีรายละเอียดเป็นอย่างไรอธิบายเป็นภาษาไทยมาพอเข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ

ช่วยตอบหน่อยสิ เราต้องการด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย

เทือกเขาที่สำคัญของเอเชียกลางมีอะไรบ้าง และอยู่ตำแหน่งใดของภูมิภาคเอเชียกลาง

คอเคซัส ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ฮินดูกูช คาราโครัม ทางตะวันออกเฉียงใต้ ::-- อควาคุย ไฟล์:WikiBotany tap.png 21:01, 30 สิงหาคม 2007 (ICT)

องค์กรและความร่วมมือระหว่างประเทศ คืออะไร คือใคร เหรอครับ วอนผู้รู้ตอบที

องค์กรและความร่วมมือระหว่างประเทศ คืออะไร คือใคร เหรอครับ วอนผู้รู้ตอบที ถ้ามีเป็นลิงค์เวปก็จะดีมากเลยนะครับ กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่น่ะครับ(อาจารย์ให้หา - - ) วอนช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอให้หล่อๆสวยๆน่าร๊ากๆทุกคนคร๊าบบบบบ


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันอาเชียนมีสมาชิกกี่ประเทศ อะไรบ้าง

รูปหินที่เรียกว่า Cancun อยู่เมืงอะไร และประเทศอะไร

หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม

สมัยเป็นทหาร(เกณฑ์)ปี 2545 เคยอ่านหนังสือในห้องสมุดที่ ศูนย์การทหารราบฯ จ.ประจวบ พบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า(ถ้าจำไม่ผิด)"หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม" กล่าวถึงประวัติศาสตร์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชาติสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เกือบจะเสียบ้านเสียเมืองให้ฝรั้งเศส และ เอกสารหลักฐานว่าผรั่งเศส(ในสมัยนั้น)คิดชั่วช้าอย่างไรกับประเทศไทย พอพ้นเกณฑ์ฯ ออกว่าว่าจะไปหาซื้อก็ไม่มี จะหาเรื่องราวด้งกล่าวอ่านอีกได้ที่ไหนครับ หรืออย่างน้อยจะค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ช่วงนั้นอ่านได้อย่างไร

นโยบาย"โด๋ยเหม่ย"ของเวียดนาม

อยากรู้รายละเอียดของนโยบาย"โด๋ยเหม่ย"ของประเทศเวียดนามช่วยอธิบายด้วยครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามอย่างไร

พม่า

พม่ามีประชากรหลายเชื่อชาติเรียงน้อยไปมาก มา 4 ลำดับ

จากน้อยไปมากเรียงไม่ถูกอ่ะคครับ เอาจากมากไปน้อยละกัน 1พม่า • 2ไทใหญ่ • 3มอญ • 4ยะไข่ • 5กะเหรี่ยง • 6คะฉิ่น • 7ไทย • 8ชิน • 9คะย้า ส่วนที่เหลือได้แก่ Anu · Anun · Asho · Atsi · Awa Khami · Beik · Bre (Ka-Yaw) · Bwe · Dai (Yindu) · Daingnet · Dalaung · Danaw (Danau) · Danu · ทวาย · Dim · Duleng · Eik-swair · Eng · Ganan · Gheko · Guari · Gunte (Lyente) · Gwete · Haulngo · Hkahku · ขึน · Hpon · Intha · Kadu (Kado) · Ka-Lin-Kaw (Lushay) · Kamein · Kaung Saing Chin · Kaungso · อาข่า · Kayinpyu (Geba Karen) · ปะด่อง หรือ คะยัน · Kebar · Khami · คำตี่ · ขมุ · Khawno · Kokang · Kwangli (Sim) · Kwelshin · Kwe Myi · Kwi · มูเซอ (ลาหู่) · Lai (Haka Chin) · Laizao · ลาติ · Lawhtu · Laymyo · Lhinbu · ลีซอ · Lushei (Lushay) · Lyente · Magun · Maingtha · Malin · Manu Manaw · Man Zi · Maramagyi · Maru (Lawgore) · Matu · Maw Shan · Meithei (Kathe) · Mgan · Mi-er · Miram (Mara) · มอแกน · Monnepwa · Monpwa · Mon Kayin (Sarpyu) · Mro · นาคา · Ngorn · Oo-Pu · Paku · ปะหล่อง · Pale · Pa-Le-Chi · Panun · Pa-O · Pyin · คะฉิ่นราวาง · Rongtu · Saing Zan · Saline · Sentang · Sgaw · Shan Gale · Shan Gyi · Shu (Pwo) · Son · Tai-Loi · Tai-Lem · Tai-Lon · Tai-Lay · Taishon · Ta-Lay-Pwa · Tanghkul · Tapong · Taron · Taungyo · Tay-Zan · Thado · Thet · Tiddim (Hai-Dim) · Torr (Tawr) · ว้า · Wakim (Mro) · Yabein · เย้า · Yaw · Yin Baw · Yin Kya · Yin Net · Yin Talai · ยุน (ลาว) · Za-How · Zahnyet (Zanniet) · Zayein · Zizan · โส้ · Zo-Pe · Zotung ครับ -- อควาคุย ไฟล์:WikiBotany tap.png 20:59, 30 สิงหาคม 2007 (ICT)

มาดากัสการ์

ประเทศมาดากัสการ์ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด

ถอดคำประพันธ์ให้เป้นร้อยแก้ว

พระเอยยามยากกลั้น กระหาย
เสพสิ่งใดอย่าหมาย อิ่มท้อง
รสใดจะหลงหลาย ดุจรส ราคนา
พ่ออย่าหลงเลศต้อง วุ่นวายภายหลัง
อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก
ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
จงฟังหูไว้หูคอยดูไป
เชื่อน้ำใจอย่าเชื่อยุ


เป็นคำสอนประมาณว่าให้อดทน เวลากินอะไรก็อย่าคิดว่าจะทำให้อิ่มท้อง ไม่มีรสใดจะให้ความหลงเท่ารสแห่งกามราคะและอย่าหลงกิเลสนั้นเพราะจะวุ่นวายภายหลัง แล้วก็อีกอันนึงสอนว่าให้ฟังหูไว้หูให้เชื่อน้ำใจอย่าเชื่อคำยั่วยุ เค้าเปรียบเทียบกับเสาหินว่าเสาผลักบ่อยๆยังขยับได้แล้วทำไมกับคนโดนยั่วยุจะไม่หวั่นไหว