วันทาพระราชินี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันทาพระราชินี” (อังกฤษ: Hail Holy Queen, ละติน: Salve Regina) เป็นบทภาวนาอ้อนวอนถึงพระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของพระเยซู สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงทำวัตรเย็นของวันสมโภชพระตรีเอกภาพจนถึงทำวัตรบ่ายของวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ (en:Advent) และยังเป็นบทภาวนาที่ใช้สวดปิดการสวดสายประคำอีกด้วย บุญราศีแฮร์มันน์แห่งไรเชเนา นักพรตคณะเบเนดิกตินท่านหนึ่งในสมัยกลางได้แต่งบทภาวนานี้ขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระนางในช่วงวิกฤตของชีวิต

บทภาวนา วันทาพระราชินี ในตอนแรกได้ถูกประพันธ์เป็นภาษาละตินเพื่อบรรยายสภาพมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือ มนุษย์ทั้งชายและหญิงกำลัง “ถอนใจคร่ำครวญ ร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้” เขาทั้งหลายจึงร้องตะโกนเช่นเดียวกับประชากรอิสราเอล ร้องหาพระยาห์เวห์เมื่อถูกชาวอียิปต์กดขี่ข่มเหง และพระองค์ทรงตอบสนอง โดยเสด็จมาช่วยเขาให้พ้นความทุกข์ทรมาน (เทียบ อพย3:7-8) หลังจากที่ได้บรรยายสภาพมนุษย์ผู้ต้องการความช่วยเหลือแล้ว บท “วันทาพระราชินี” ไม่วอนขอพระแม่ให้ทรงฟังเสียงร้องแสดงความทุกข์ทรมานของ “ผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา” แต่วอนขอว่า “โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตร..เมตตามายังลูก” ผู้อธิษฐานภาวนามั่นใจว่า ถ้าพระมารดามารีย์ (มารดาพระเยซู)ทอดพระเนตรมายังความต้องการต่าง ๆ ของประชากร วิกฤตการณ์เลวร้ายในชีวิตก็จะสลายไปพลัน เพราะเมื่อพระมารดาทรงรับรู้ความต้องการของบรรดาบุตร พระนางทรงสงสารและทรงรีบเสด็จมาช่วยเหลือเขา กวีผู้แต่งบทวันทาพระราชินีได้หยั่งรู้ความจริงนี้ พระมารดาทรงสรรเสริญพระเมตตาของพระเจ้าว่า.. เป็นดังสายน้ำที่ไหลท่วมท้นมนุษย์ทุกชั่วอายุคน “พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปทุกยุคทุกสมัย” (ลก1:50)

ภาษาไทย[แก้]

  • ฉบับดั้งเดิม
วันทาพระราชินี พระแม่แห่งความเมตตากรุณา
ท่านคือชีวิต ความอ่อนหวานและความหวังของเรา เราขอวันทา
เราลูกหลานของเอวาผู้ถูกเนรเทศ ถอนใจใหญ่
ร้องหาท่าน พิลาปร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้
โปรดเถิดท่านผู้เสนอของเรา โปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังเรา
และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ล่วงแล้ว
โปรดแสดงให้เราเห็นองค์พระเยซู พระโอรสผู้ทรงบุญของท่าน
โอ้ท่านผู้ใจกรุณา โอ้ท่านผู้ใจอารี โอ้พรหมจารีมารีอาผู้ใจอ่อนหวาน
วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา
ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยนและความหวังของลูกทุกคน
ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทา
ร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่ำครวญ ร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้
โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก
โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก
และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว
โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซูพระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร
ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน

ภาษาละติน[แก้]

en:Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

ภาษาอังกฤษ[แก้]

en:Hail Holy Queen

(เป็นบทที่ชาวคาทอลิกในสหราชอาณาจักร และ en:Anglo-Catholic ใช้กัน)

Hail, holy Queen, Mother of Mercy,
hail our life, our sweetness and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve;
to thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy toward us;
and after this our exile,
show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.
Hail, holy Queen, Mother of mercy,
our life, our sweetness, and our hope.
To you we cry, the children of Eve;
to you we send up our sighs,
mourning and weeping in this land of exile.
Turn, then, most gracious advocate,
your eyes of mercy toward us;
lead us home at last
and show us the blessed fruit of your womb, Jesus:
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.
Amen.

บทภาวนาในภาษาอื่น ๆ[แก้]

บทภาวนา วันทาพระราชินี นี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาด้วยกัน มีตัวอย่างดังนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

External links[แก้]