รูปสิบเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

{{Infobox polygon | name = รูปสิบเหลี่ยม | image = Regular polygon 10.svg | caption =รเบำขำาพาาดาพยพ | type = Regular polygon | euler =รดาลยพ่ด่กาสก | edges = 10 | schläfli = {10}
t{5} | wythoff = ะยำบพ่ดดื่ะ | coxeter = พระบยนะากนำบะาะ่CDel node 1.pngCDel 10.pngCDel node.png
CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.png | symmetry = Dihedral (D10) | area = | angle = 144° | dual = | properties = convex, cyclic, equilateral, isogonal, isotoxal | image2 = แม่แบบ:Regular polygon db

ในทางเรขาคณิต รูปสิบเหลี่ยม (อังกฤษ: decagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 10 ด้าน และมี 10 มุม

ในภาษาอังกฤษ คำว่า "decagon" มาจากคำศัพท์ภาษากรีก เอนเนอา + โกนอน δεχα, เก้า + γωνον, มุม) ส่วนคำว่า nonagon นั้น มาจากภาษาละติน โนนุส (deca "ที่เก้า" + gonon "มุม")

รูปสิบเหลี่ยมปกติ หรือ รูปสิบเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 144° ส่วนพื้นที่ของรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวด้าน a เท่ากับ

การสร้างรูปสิบเหลี่ยม[แก้]

Construction of a regular decagon