รูปสิบสามเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปสิบสามเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางเรขาคณิต รูปสิบสามเหลี่ยม (อังกฤษ: triskaidecagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 13 ด้าน และมี 13 มุม

รูปสิบสามเหลี่ยมปกติ หรือ รูปสิบสามเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 152.308° ส่วนพื้นที่ของรูปสิบสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ

A = \frac{13}{4}a^2 \cot \frac{\pi}{13} \simeq 13.1858 a^2.