รูปยี่สิบเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปยี่สิบเหลี่ยม
รูปยี่สิบเหลี่ยมด้านเท่า
ขอบและจุดยอด20
สัญลักษณ์ชเลฟลี{20}
พื้นที่
มุมภายใน (องศา)162°

ในทางเรขาคณิต รูปยี่สิบเหลี่ยม (อังกฤษ: icosagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 20 ด้าน และมี 20 มุม

รูปยี่สิบเหลี่ยมปกติ หรือ รูปยี่สิบเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 162° ส่วนพื้นที่ของรูปยี่สิบเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ


การเขียนรูปยี่สิบเหลี่ยมแบบปกติ