รูปสิบเก้าเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปสิบเก้าเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางเรขาคณิต รูปสิบเก้าเหลี่ยม (อังกฤษ: enneadecagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 19 ด้าน และมี 19 มุม

รูปสิบเก้าเหลี่ยมปกติ หรือ รูปสิบเก้าเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 161.052° ส่วนพื้นที่ของรูปสิบเก้าเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ

A = \frac{19}{4}a^2 \cot \frac{\pi}{19} \simeq 28.4652 a^2

รัศมีของวงกลมล้อมของรูปสิบเก้าเหลี่ยมปกติ ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ  R=\frac{a}{2} \csc \frac {180}{19} (มุมวัดเป็นองศา)