รูปสามสิบเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปสามสิบเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางเรขาคณิต รูปสามสิบเหลี่ยม (อังกฤษ tricontagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 30 ด้าน และมี 30 มุม

รูปสามสิบเหลี่ยมปกติ หรือ รูปสามสิบเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 168° ส่วนพื้นที่ของรูปสามสิบเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ