รูปสิบห้าเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปสิบห้าเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางเรขาคณิต รูปสิบห้าเหลี่ยม (อังกฤษ : pentadecagon) คือรูปหลายเหลี่ยม ที่มี 15 ด้าน และ 15 มุม

รูปสิบห้าเหลี่ยมด้านเท่า หรือรูปสิบห้าเหลี่ยมปกตินั้น มีมุมภายในมุมละ 156° และมีความยาวด้าน a จะมีพื้นที่ดังนี้


การสร้างรูปสิบห้าเหลี่ยม[แก้]

รูปสิบห้าเหลี่ยมด้านเท่า สามารถสร้างได้ด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด ภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้แสดงการสร้างรูปสิบห้าเหลี่ยม 36 ขั้นตอน ซึ่งปรับปรุงจากวิธีการที่ระบุในหนังสือ Element เล่ม 4 ประพจน์ 16 ของยุคลิด

โปรดสังเกตว่า รัศมีของวงเวียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ระหว่างขั้นตอนที่ 14 ถึง 21

ภาพเคลื่อนไหว แสดงการสร้างรูปสิบห้าเหลี่ยมด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด
ภาพเคลื่อนไหว แสดงการสร้างรูปสิบห้าเหลี่ยมด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด