รูปสิบสองเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางเรขาคณิต รูปสิบสองเหลี่ยม (อังกฤษ: dodecagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 12 ด้าน และมี 12 มุม

รูปสิบสองเหลี่ยมปกติ หรือ รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 150° ส่วนพื้นที่ของรูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ

การสร้างรูปสิบสองเหลี่ยม[แก้]

รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า สามารถสร้างได้ด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด ภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้แสดงการสร้างรูปสิบสองเหลี่ยม 23 ขั้นตอน

ภาพเคลื่อนไหว แสดงการสร้างรูปสิบสองเหลี่ยมด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด
ภาพเคลื่อนไหว แสดงการสร้างรูปสิบสองเหลี่ยมด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด