รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้คือ รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทย ทั้ง 76 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร

ลำดับ จังหวัด
อักษรย่อไทย[1] อักษรย่อโรมัน[2]
1 กระบี่ กบ KBI
2 กาญจนบุรี กจ KRI
3 กาฬสินธุ์ กส KSN
4 กำแพงเพชร กพ KPT
5 ขอนแก่น ขก KKN
6 จันทบุรี จบ CTI
7 ฉะเชิงเทรา ฉช CCO
8 ชลบุรี ชบ CBI
9 ชัยนาท ชน CNT
10 ชัยภูมิ ชย CPM
11 ชุมพร ชพ CPN
12 เชียงราย ชร CRI
13 เชียงใหม่ ชม CMI
14 ตรัง ตง TRG
15 ตราด ตร TRT
16 ตาก ตก TAK
17 นครนายก นย NYK
18 นครปฐม นฐ NPT
19 นครพนม นพ NPM
20 นครราชสีมา นม NMA
21 นครศรีธรรมราช นศ NST
22 นครสวรรค์ นว NSN
23 นนทบุรี นบ NBI
24 นราธิวาส นธ NWT
25 น่าน นน NAN
26 บึงกาฬ บก BKN
27 บุรีรัมย์ บร BRM
28 ปทุมธานี ปท PTE
29 ประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN
30 ปราจีนบุรี ปจ PRI
31 ปัตตานี ปน PTN
32 พะเยา พย PYO
33 พระนครศรีอยุธยา อย AYA
34 พังงา พง PNA
35 พัทลุง พท PLG
36 พิจิตร พจ PCT
37 พิษณุโลก พล PLK
38 เพชรบุรี พบ PBI
39 เพชรบูรณ์ พช PNB
40 แพร่ พร PRE
41 ภูเก็ต ภก PKT
42 มหาสารคาม มค MKM
43 มุกดาหาร มห MDH
44 แม่ฮ่องสอน มส MSN
45 ยโสธร ยส YST
46 ยะลา ยล YLA
47 ร้อยเอ็ด รอ RET
48 ระนอง รน RNG
49 ระยอง รย RYG
50 ราชบุรี รบ RBR
51 ลพบุรี ลบ LRI
52 ลำปาง ลป LPG
53 ลำพูน ลพ LPN
54 เลย ลย LEI
55 ศรีสะเกษ ศก SSK
56 สกลนคร สน SNK
57 สงขลา สข SKA
58 สตูล สต STN
59 สมุทรปราการ สป SPK
60 สมุทรสงคราม สส SKM
61 สมุทรสาคร สค SKN
62 สระแก้ว สก SKW
63 สระบุรี สบ SRI
64 สิงห์บุรี สห SBR
65 สุโขทัย สท STI
66 สุพรรณบุรี สพ SPB
67 สุราษฎร์ธานี สฎ SNI
68 สุรินทร์ สร SRN
69 หนองคาย นค NKI
70 หนองบัวลำภู นภ NBP
71 อ่างทอง อท ATG
72 อำนาจเจริญ อจ ACR
73 อุดรธานี อด UDN
74 อุตรดิตถ์ อต UTT
75 อุทัยธานี อน UTI
76 อุบลราชธานี อบ UBN
เขตปกครองพิเศษ กรุงเทพมหานคร กทม BKK

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (ฉบับปรับปรุง)
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [1]