รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ สองสายการบินใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศญี่ปุ่น

การจำแนกประเภท[แก้]

ในญี่ปุ่นมีการจัดลำดับประเภทของท่าอากาศยานไว้ 3 ระดับ ภายใต้กฎหมายเดินอากาศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและลดมลพิษทางเสียง รัฐบาลได้ออกกฎหมายลดมลพิษทางเสียงและกฎหมายพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ [1] จากกฎหมายดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยานในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้[2]

  • ระดับที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติ รองรับเที่ยวบินระดับประเทศ เที่ยวบินสำคัญต่างๆ และเที่ยวบินที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น ถูกสลัดอากาศจี้ มีทั้งสิ้น 5 แห่ง
  • ระดับที่ 2 : ท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานในระดับจังหวัดหรือชุมชนที่รัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญ รองรับเที่ยวบินระดับภูมิภาคและบางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • ระดับที่ 3 : ท่าอากาศยานท้องถิ่น เป็นท่าอากาศยานที่ใช้งานร่วมกันระหว่างสายการบินพาณิชย์และกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ รองรับเที่ยวบินภายในประเทศ
  • ท่าอากาศยานอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในรายการดังกล่าว

รายชื่อท่าอากาศยาน[แก้]

เมือง จังหวัด ICAO IATA ชื่อท่าอากาศยาน เว็บไซต์
ท่าอากาศยานระดับที่ 1
อิซูมิซาโนะ โอซากะ RJBB KIX ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นาริตะ ชิบะ RJAA NRT ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โอตะ โตเกียว RJTT HND ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โทโกนาเมะ ไอชิ RJGG NGO ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (เซ็นแทรร์) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โทโยนากะ, อิเกดะ, อิตามิ โอซากะ, เฮียวโงะ RJOO ITM ท่าอากาศยานนานาชาติโอซากะ (อิตามิ) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ท่าอากาศยานระดับที่ 2
อะกิตะ อะกิตะ RJSK AXT ท่าอากาศยานอะกิตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
อะซะฮิกะวะ ฮกไกโด RJEC AKJ ท่าอากาศยานอะซะฮิกะวะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ชิโตะเซะ ฮกไกโด RJCC CTS ท่าอากาศยานชินชิโตะเซะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ฟุกุโอะกะ ฟุกุโอะกะ RJFF FUK ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ฮะโกะดะเตะ ฮกไกโด RJCH HKD ท่าอากาศยานฮะโกะดะเตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ฮิกะชิเนะ ยะมะงะตะ RJSC GAJ ท่าอากาศยานยะมะงะตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คิตะกีวชู ฟุกุโอะกะ RJFR KKJ ท่าอากาศยานคิตะกีวชู {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คุนิซะกิ โออิตะ RJFO OIT ท่าอากาศยานโออิตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คุชิโระ ฮกไกโด RJCK KUH ท่าอากาศยานคุชิโระ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มะชิกิ คุมะโมะโตะ RJFT KMJ ท่าอากาศยานคุมะโมะโตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มะสึยะมะ เอะฮิเมะ RJOM MYJ ท่าอากาศยานมะสึยะมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มิฮะระ ฮิโระชิมะ RJOA HIJ ท่าอากาศยานฮิโระชิมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มิยะซะกิ มิยะซะกิ RJFM KMI ท่าอากาศยานมิยะซะกิ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คิริชิมะ คะโงะชิมะ RJFK KOJ ท่าอากาศยานคะโงะชิมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นะฮะ โอะกินะวะ ROAH OKA ท่าอากาศยานนะฮะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นานโกกุ โคจิ RJOK KCZ ท่าอากาศยานโคจิ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นะโตะริ มิยะงิ RJSS SDJ ท่าอากาศยานเซนได {เว็บ 1} {เว็บ 2} {พีดีเอฟ}
นีงะตะ นีงะตะ RJSN KIJ ท่าอากาศยานนีงะตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โอะบิฮิโระ ฮกไกโด RJCB OBO ท่าอากาศยานโอะบิฮิโระ (โทะกะชิ - โอะบิฮิโระ) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โอมุระ นะงะซะกิ RJFU NGS ท่าอากาศยานนะงะซะกิ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ทะกะมะสึ คะงะวะ RJOT TAK ท่าอากาศยานทะกะมะสึ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
อุเบะ ยะมะงุชิ RJDC UBJ ท่าอากาศยานยะมะงุชิอุเบะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
วักกะไน ฮกไกโด RJCW WKJ ท่าอากาศยานวักกะไน {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ยะโอะ โอซะกะ RJOY ท่าอากาศยานยะโอะ {พีดีเอฟ}
ท่าอากาศยานระดับที่ 3
อะงุนิ โอะกินะวะ RORA AGJ ท่าอากาศยานอะงุนิ {พีดีเอฟ}
อะมะมิ โอชิมะ คะโงะชิมะ RJKA ASJ ท่าอากาศยานอะมะมิ {พีดีเอฟ}
อะโอะโมะริ อะโอะโมะริ RJSA AOJ ท่าอากาศยานอะโอะโมะริ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โกโตะ นะงะซะกิ RJFE FUJ ท่าอากาศยานฟุกุเอะ {เว็บ} {พีดีเฟ}
ฮะชิโจจิมะ โตเกียว RJTH HAC ท่าอากาศยานฮะชิโจจิมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มะกิโนะฮะระ/ชิมะดะ ชิซึโอะกะ ท่าอากาศยานชิซึโอะกะ {web} {pdf}
ฮะนะมะกิ อิวะเตะ RJSI HNA ท่าอากาศยานฮะนะมะกิ {web} {pdf}
ฮะรุเอะ ฟุกุอิ RJNF FKJ ท่าอากาศยานฟุกุอิ {pdf}
ฮิกะวะ ชิมะเนะ RJOC IZO ท่าอากาศยานอิซุโมะ {web} {pdf}
อิเอะ โอะกินะวะ RORE IEJ ท่าอากาศยานอิเอะ {pdf}
อิกิ นะงะซะกิ RJDB IKI ท่าอากาศยานอิกิ {pdf}
อิชิงะกิ โอะกินะวะ ท่าอากาศยานชินอิชิงะกิ
อิซุโอชิมะ โตเกียว RJTO OIM ท่าอากาศยานโอชิมะ {web} {pdf}
ซะงะ ซะงะ RJFS HSG ท่าอากาศยานซะงะ {pdf}
คิไก คะโงะชิมะ RJKI KKX ท่าอากาศยานคิไก {pdf}
คิตะอะกิตะ อะกิตะ RJSR ONJ ท่าอากาศยานโอดะเตะโนะชิโระ {web} {pdf}
คิตะไดโต โอะกินะวะ RORK KTD ท่าอากาศยานคิตะไดโต {pdf}
โกเบ เฮียวโงะ RJBE UKB ท่าอากาศยานโกเบ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โคซุชิมะ โตเกียว RJAZ ท่าอากาศยานโคซุชิมะ {web} {pdf}
คุเมะจิมะ โอะกินะวะ ROKJ UEO ท่าอากาศยานคุเมะจิมะ {pdf}
มะซุดะ ชิมะเนะ RJOW IWJ ท่าอากาศยานอิวะมิ {web} {pdf}
มัตสึโมะโตะ นะงะโนะ RJAF MMJ ท่าอากาศยานมัตสึโมะโตะ {web} {pdf}
เมะมัมเบะสึ ฮกไกโด RJCM MMB ท่าอากาศยานเมะมัมเบะสึ {web} {pdf}
มินะมิไดโต โอะกินะวะ ROMD MMD ท่าอากาศยานมินะมิไดโต {pdf}
มิยะเกะจิมะ โตเกียว RJTQ MYE ท่าอากาศยานมิยะเกะจิมะ {web} {pdf}
มิยะโกะจิมะ โอะกินะวะ RORS SHI ท่าอากาศยานชิโมะจิชิมะ {pdf}
มิยะโกะ โอะกินะวะ ROMY MMY ท่าอากาศยานมิยะโกะ {pdf}
มงเบะสึ ฮกไกโด RJEB MBE ท่าอากาศยานมงเบะสึ {pdf}
นะกะชิเบะสึ ฮกไกโด RJCN SHB ท่าอากาศยานนะงะชิเบะสึ {web} {pdf}
นีจิมะ โตเกียว RJAN ท่าอากาศยานนีจิมะ {web} {pdf}
โอะจิกะ นะงะซะกิ RJDO ท่าอากาศยานโอะจิกะ {web} {pdf}
โอะกะยะมะ โอะกะยะมะ RJOB OKJ ท่าอากาศยานโอะกะยะมะ {web} {pdf}
โอะกิโนะชิมะ ชิมะเนะ RJNO OKI ท่าอากาศยานโอะกิ {web} {pdf}
โอะกุชิริ ฮกไกโด RJEO OIR ท่าอากาศยานโอะกุชิริ {web} {pdf}
เระบุง ฮกไกโด RJCR RBJ ท่าอากาศยานเระบุง {web} {pdf}
ริชิริฟุจิ ฮกไกโด RJER RIS ท่าอากาศยานริชิริ {web} {pdf}
ซะโดะ นีงะตะ RJSD SDS ท่าอากาศยานซะโดะ {web} {pdf}
ซะกะตะ ยะมะงะตะ RJSY SYO ท่าอากาศยานโชไน {web} {pdf}
ชินคะมิโงะโต นะงะซะกิ RJDK ท่าอากาศยานคะมิโงะโต {pdf}
ชิระฮะมะ วะกะยะมะ RJBD SHM ท่าอากาศยานนังกิชิระฮะมะ {web} {pdf}
ทะเกะโตะมิ โอะกินะวะ RORH HTR ท่าอากาศยานฮะเทะรุมะ {pdf}
ทะมะคะวะ ฟุกุชิมะ RJSF FKS ท่าอากาศยานฟุกุชิมะ {web} {pdf}
ทะเนะงะชิมะ คะโงะชิมะ RJFG TNE ท่าอากาศยานชินทะเนะงะชิมะ {pdf}
ทะระมะ โอะกินะวะ RORT TRA ท่าอากาศยานทะระมะ {pdf}
โทะกุโนะชิมะ คะโงะชิมะ RJKN TKN ท่าอากศยานโทะกุโนะชิมะ {pdf}
ทตโตะริ ทตโตะริ RJOR TTJ ท่าอากาศยานทตโตะริ {web} {pdf}
โทะยะมะ โทะยะมะ RJNT TOY ท่าอากาศยานโทะยะมะ {web1} {web2} {pdf}
สึชิมะ นะงะซะกิ RJDT TSJ ท่าอากาศยานสึชิมะ {pdf}
วะโดะมะริ คะโงะชิมะ RJKB OKE ท่าอากาศยานโอะกิโนะเอะระบุ {pdf}
วะจิมะ อิชิกะวะ RJNW NTQ ท่าอากาศยานโนะโตะ {web} {pdf}
ยะกุชิมะ คะโงะชิมะ RJFC KUM ท่าอากาศยานยะกุชิมะ {pdf}
โยะนะงุนิ โอะกินะวะ ROYN OGN ท่าอากาศยานโยะนะงุนิ {pdf}
โยะรง คะโงะชิมะ RORY RNJ ท่าอากาศยานโยะรง {pdf}
ซะมะมิ[3] โอะกินะวะ ROKR KJP ท่าอากาศยานเคะระมะ {pdf}
ท่าอากาศยานอื่นๆ
อะมะคุซะ คะมะโมะโตะ RJDA ท่าอากาศยานอะมะคุซะ {web} {pdf}
บุงโงะโอโนะ โออิตะ ROIT ท่ออากาศยานโออิตะเกงโอ {pdf}
ชิโตะเซะ ฮกไกโด RJCJ ฐานทัพอากาศชิโตะเซะ
โจฟุ โตเกียว RJTF ท่าอากาศยานโจฟุ {web} {pdf}
ฟุซซะ โตเกียว RJTY OKO ฐานทัพอากาศโยะโกะตะ {web}
งิโนะวัง โอะกินะวะ ROTM Marine Corps Air Station Futenma {web}
ฮิโระชิมะ ฮิโระชิมะ RJBH HIW ท่าอากาศยานฮิโระชิมะนิชิ {web} {pdf}
อิวะคุนิ ยะมะงุจิ RJOI Marine Corps Air Station Iwakuni {web}
คะซะโอะกะ โอะกะยะมะ ฐานทัพอากาศคะซะโอะกะ
โคะมัตสึ อิชิกะวะ RJNK KMQ ท่าอากาศยานโคะมัตสึ {web} {pdf}
มะกุระซะกิ คะโงะชิมะ ท่าอากาศยานมะกุระซะกิ {web} {pdf}
มัตสึชิเงะ โทะกุชิมะ RJOS TKS ท่าอากาศยานโทะกุชิมะ {web} {pdf}
มิซะวะ อะโอะโมะริ RJSM MSJ ฐานทัพอากาศมิซะวะ / ท่าอากาศยานมิซะวะ {web} {pdf}
นะโงะยะ ไอชิ RJNA NKM ฐานทัพอากาศนะโงะยะ {web} {pdf}
โอะกะยะมะ โอะกะยะมะ ท่าอากาศยานโควนัง {pdf}
โอะกินะวะ โอะกินะวะ RODN DNA ฐานทัพอากาศคะเดะนะ {web}
โอะมิตะมะ อิบะระกิ RJAH Hyakuri Airfield (military base; civil air facilities under
construction; to open as Ibaraki Airport)
{pdf}
ซัปโปะโระ ฮกไกโด RJCO OKD ท่าอากาศยานโอะกะดะมะ {web} {pdf}
โทะโยะโอะกะ เฮียวโงะ RJBT TJH ท่าอากาศยานทะจิมะ {web} {pdf}
เทะชิคะงะ ฮกไกโด ท่าอากาศยานเทะชิคะงะ {pdf}
โยะนะโงะ ทตโตะริ RJOH YGJ ท่าอากาศยานมิโฮะโยะนะโงะ {web} {pdf}

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Isaku Shibata, "Japanese Laws Related to Airport Development and the Need to Revise Them," Journal of Air Law and Commerce vol. 65 (winter 1999), p. 125.
  2. http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000310.html Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
  3. "Kerama Airport," จังหวัดโอกินาว่า