รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน
ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ
ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ
ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู
เครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอร์ สายการบินแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้

นี่คือรายชื่อท่าอากาศยานในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้แบ่งประเภทไว้แล้ว

จังหวัดที่ตั้ง เมืองที่ตั้ง ICAO IATA ชื่อท่าอากาศยาน ผู้ดำเนินงาน
ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
อินช็อน RKSI ICN ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน การท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน
โซล RKSS GMP ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ การท่าอากาศยานเกาหลี
คังว็อน ยังยัง RKNY YNY ท่าอากาศยานนานาชาติยังยัง การท่าอากาศยานเกาหลี
เชจู เชจู RKPC CJU ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู การท่าอากาศยานเกาหลี
อุลซัน RKPU USN ท่าอากาศยานอุลซัน การท่าอากาศยานเกาหลี
ช็อลลาใต้ มูอัน RKJB MWX ท่าอากาศยานนานาชาติมูอัน การท่าอากาศยานเกาหลี
ช็อลลาใต้ ยอซู RKJY RSU ท่าอากาศยานยอซู การท่าอากาศยานเกาหลี
ท่าอากาศยานที่ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และทางทหาร
คังว็อน ฮเว็งซ็อง RKNW WJU ท่าอากาศยานว็อนจู การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
แทกู RKTN TAE ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ชุงช็องเหนือ ช็องจู RKTU CJJ ท่าอากาศยานนานาชาติช็องจู การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
คย็องซังเหนือ โพฮัง RKTH KPO ท่าอากาศยานโพฮัง การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี
ปูซาน RKPK PUS ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
คย็องซังใต้ ซาช็อน RKPS HIN ท่าอากาศยานซาช็อน การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ควังจู RKJJ KWJ ท่าอากาศยานควังจู การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ช็อลลาเหนือ คุนซัน RKJK KUV ท่าอากาศยานคุนซัน การท่าอากาศยานเกาหลี
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
ท่าอากาศยานของหน่วยงานอื่น
ชุงช็องใต้ แทอัน RKTA สนามบินแทอัน มหาวิทยาลัยฮันซอ
โคเรียเอ็กซ์เพรสแอร์
คย็องซังเหนือ อุลจิน RKTL UJN สนามบินอุลจิน ทบวงการบินภูมิภาคปูซาน
มหาวิทยาลัยการบินเกาหลี
เชจู ซอกวีโพ RKPD JDG ท่าอากาศยานช็องซ็อก โคเรียนแอร์
มหาวิทยาลัยการบินเกาหลี
ท่าอากาศยานทหาร
คย็องกี ซ็องนัม RKSM SSN ฐานทัพอากาศโซล กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ฐานทัพอากาศ
คย็องกี โคยัง RKRS ฐานทัพอากาศซูแซ็ก กองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี
มหาวิทยาลัยการบินเกาหลี
คย็องกี ซูว็อน RKSW SWU ฐานทัพอากาศซูว็อน กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
คย็องกี พย็องแท็ก RKSO OSN ฐานทัพอากาศโอซัน กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
คย็องกี พย็องแท็ก RKSG แคมป์ฮัมฟรีส์ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา
คังว็อน ยังยัง RKND SHO สนามบินซกโช กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
คังว็อน คังนึง RKNN KAG สนามบินคังนึง กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ชุงช็องเหนือ ชุงจู RKTI สนามบินชุงว็อน กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ชุงช็องเหนือ ช็องจู RKTE สนามบินซ็องมู กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ชุงช็องใต้ ซอซัน RKTP HMY สนามบินซอซัน กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
คย็องซังใต้ ชินแฮ RKPE CHF สนามบินชินแฮ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี
คย็องซังเหนือ เยช็อน RKTY YEC สนามบินเยช็อน กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
ช็อลลาเหนือ ช็อนจู RKJU CHN สนามบินช็อนจู กองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี
ช็อลลาใต้ ย็องอัม RKJM MPK สนามบินมกโพ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี
ท่าอากาศยานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/โครงการในอนาคต
เชจู ซอกวีโพ ท่าอากาศยานนานาชาติเชจูแห่งที่ 2
(อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ)
การท่าอากาศยานเกาหลี
คย็องซังเหนือ อุลลึง ท่าอากาศยานอุลลึง การท่าอากาศยานเกาหลี
ช็อลลาใต้ ชีนัน ท่าอากาศยานฮึกซันโด การท่าอากาศยานเกาหลี

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]