รายชื่อดาวฤกษ์เรียงตามโชติมาตรปรากฏ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดาวฤกษ์สว่างที่สุด จัดว่าเป็นดาวฤกษ์สว่างเนื่องจากมีความส่องสว่างมาก และ/หรือ มันอยู่ใกล้โลกมาก รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อดาวฤกษ์เดี่ยว 91 ดวงที่สว่างที่สุดเมื่อมองจากโลก ภายใต้การสังเกตคลื่นที่ตามองเห็น (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ดาวฤกษ์ที่มีค่าความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่าหรือเท่ากับ +2.50) หากนับความสว่างที่ต่ำลงกว่านี้จะได้รายชื่อดาวฤกษ์เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก แผนภาพท้องฟ้าโดยมากจัดทำโดยนับรวมดาวฤกษ์ที่มีค่าความส่องสว่างปรากฏถึง +11 ในคลื่นที่ตามองเห็น การสำรวจอย่างต่อเนื่องทำให้เราบันทึกรายชื่อดาวฤกษ์ที่มีความสว่างน้อยลงได้มากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ วัตถุท้องฟ้าที่มิใช่ดาวฤกษ์ในระบบสุริยะของเราที่มีความสว่างสูงสุด คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ +2.50 ได้แก่ ดวงจันทร์ (ความสว่าง -12.9) ดาวศุกร์ (ความสว่าง -4.6) ดาวพฤหัสบดี (ความสว่าง -2.9) ดาวอังคาร (ความสว่าง -2.9) ดาวพุธ (ความสว่าง -1.9) และดาวเสาร์ (ความสว่าง -0.2)

  ความส่องสว่างปรากฏ รหัสเบเยอร์ ชื่อเฉพาะ ระยะห่าง (ปีแสง) SIMBAD
0 −26.73   ดวงอาทิตย์ (Sol) 0.000 016
1 −1.47 α CMa ดาวซิริอุส 0008.6 Sirius on SIMBAD
2 −0.72 α Car ดาวคาโนปุส 0310 Canopus on SIMBAD
3 −0.04 var α Boo ดาวอาร์คตุรุส 0037 Arcturus on SIMBAD
4 −0.01 α1 Cen ดาวเรจิล เคนทอรัส เอ 0004.4 Alpha Centauri A on SIMBAD
5 0.03 α Lyr ดาวเวกา 0025 Vega on SIMBAD
6 0.112 β Ori ดาวไรเจล 0770 Rigel on SIMBAD
7 0.34 α CMi ดาวโพรซิออน 0011 Procyon on SIMBAD
8 0.50 α Eri ดาวอะเคอร์นาร์ 0140 Achernar on SIMBAD
9 0.58 var α Ori ดาวบีเทลจุส 0640 Betelgeuse[ลิงก์เสีย]
10 0.60 β Cen ดาวฮาดาร์(Hadar, Agena) 0530 Hadar (Agena) on SIMBAD
11 0.71 α1 Aur คะเพลลา เอ 0042 Capella A on SIMBAD
12 0.77 α Aql ดาวอัลแตร์ 0017 Altair on SIMBAD
13 0.85 var α Tau ดาวอัลดิบาราน 0065 Aldebaran on SIMBAD
14 0.96 α2 Aur คะเพลลา บี 0042 Capella B on SIMBAD
15 1.04 α Vir ดาวรวงข้าว 0260 Spica on SIMBAD
16 1.09 α Sco ดาวปาริชาต 0600 Antares on SIMBAD
17 1.15 β Gem ดาวพอลลักซ์ 0034 Pollux on SIMBAD
18 1.16 α PsA ฟอมัลโฮต์ 0025 Fomalhaut on SIMBAD
19 1.25 α Cyg ดาวเดเนบ 1550 Deneb on SIMBAD
20 1.30 β Cru Mimosa 0350 Mimosa on SIMBAD
21 1.33 α2 Cen อัลฟาเซนเทารี บี 0004.4 Alpha Centauri B on SIMBAD
22 1.35 α Leo ดาวหัวใจสิงห์ 0077 Regulus on SIMBAD
23 1.40 α1 Cru Acrux A 0320 Acrux A on SIMBAD
24 1.51 ε CMa ดาวเอดฮารา 0430 Adara on SIMBAD
25 1.62 λ Sco ดาวชอลา 0700 Shaula on SIMBAD
26 1.63 γ Cru Gacrux 0088 Gacrux on SIMBAD
27 1.64 γ Ori ดาวเบลลาทริกซ์ 0240 Bellatrix on SIMBAD
28 1.68 β Tau El Nath 0130 El Nath on SIMBAD
29 1.70 β Car Miaplacidus 0110 Miaplacidus on SIMBAD
30 1.70 ε Ori Alnilam 1300 Alnilam on SIMBAD
31 1.70 ζ1 Ori Alnitak A 0820 Alnitak A on SIMBAD
32 1.74 α Gru Al Na'ir 0100 Al Na'ir on SIMBAD
33 1.76 ε UMa Alioth 0081 Alioth on SIMBAD
34 1.78 γ21 Vel Gamma2 Velorum A 0840 Gamma2 Velorum on SIMBAD
35 1.80 ε Sgr Kaus Australis 0140 Kaus Australis on SIMBAD
36 1.82 α Per Mirfak 0590 Mirfak on SIMBAD
37 1.84 δ CMa Wezen 1800 Wezen on SIMBAD
38 1.85 η UMa Benetnasch (Alkaid) 0100 Benetnasch (Alkaid) on SIMBAD
39 1.86 θ Sco Sargas 0270 Sargas on SIMBAD
40 1.87 α1 UMa Dubhe A 0120 Dubhe on SIMBAD
41 1.90 γ Gem Alhena 0100 Alhena on SIMBAD
42 1.91 α Pav Peacock 0180 Peacock on SIMBAD
43 1.92 α TrA Atria 0420 Atria on SIMBAD
44 1.96 α1 Gem แคสเตอร์ เอ 0052 Castor A on SIMBAD
45 1.98 β CMa Murzim 0500 Murzim on SIMBAD
46 2.00 α Hya Alphard 0180 Alphard on SIMBAD
47 2.00 α Ari Hamal 0066 Hamal on SIMBAD
48 2.01 var α UMi ดาวเหนือ 0430 Polaris on SIMBAD
49 2.03 δ1 Vel Delta Velorum A 0080 Delta Velorum on SIMBAD
50 2.04 β Cet Deneb Kaitos 0096 Deneb Kaitos on SIMBAD
51 2.05 κ Ori Saiph 0720 Saiph on SIMBAD
52 2.06 σ Sgr Nunki 0220 Nunki on SIMBAD
53 2.06 θ Cen Menkent 0061 Menkent on SIMBAD
54 2.06 α And Alpheratz 0097 Alpheratz on SIMBAD
55 2.06 β And Mirach 0200 Mirach on SIMBAD
56 2.08 β UMi Kochab 0130 Kochab on SIMBAD
57 2.09 α2 Cru Acrux B 0320 Acrux B on SIMBAD
58 2.10 α Oph Ras Alhague 0047 Ras Alhague on SIMBAD
59 2.12 var β Per Algol 0093 Algol on SIMBAD
60 2.13 β Gru Beta Gruis 0170 Beta Gruis on SIMBAD
61 2.14 β Leo ดาวเดเนโบลา 0036 Denebola on SIMBAD
62 2.21 ζ Pup Naos 1400 Zeta Puppis on SIMBAD
63 2.23 λ Vel Lambda Velorum 0570 Lambda Velorum on SIMBAD
64 2.23 γ Dra Etamin 0150 Etamin on SIMBAD
65 2.24 α1 CrB Gemma A / Alphecca A 0075 Alphecca on SIMBAD
66 2.24 γ Cyg Sadr 1500 Sadr on SIMBAD
67 2.25 α Cas Schedar 0230 Schedar on SIMBAD
68 2.25 ι Car Aspidiske 0690 Aspidiske on SIMBAD
69 2.26 γ1 And Almach A 0350 Almach on SIMBAD
70 2.27 ζ1 UMa Mizar A 0078 Mizar A on SIMBAD
71 2.27 β Cas Caph 0054 Caph on SIMBAD
72 2.27 ε Cen Epsilon Centauri 0380 Epsilon Centauri on SIMBAD
73 2.28 γ1 Leo Algieba A 0130 Algieba on SIMBAD
74 2.28 α Lup Alpha Lupi 0550 Alpha Lupi on SIMBAD
75 2.29 δ Sco Dschubba 0400 Dschubba on SIMBAD
76 2.29 ε Sco Wei 0065 Wei on SIMBAD
77 2.32 η Cen Eta Centauri 0310 Eta Centauri on SIMBAD
78 2.35 β UMa Merak 0079 Merak on SIMBAD
79 2.37 α Phe Ankaa 0077 Ankaa on SIMBAD
80 2.38 κ Sco Girtab 0460 Girtab on SIMBAD
81 2.39 γ Cas Gamma Cassiopeiae 0610 Gamma Cassiopeiae on SIMBAD
82 2.40 ε Peg Enif 0670 Enif on SIMBAD
83 2.40 η CMa Aludra 3200 Aludra on SIMBAD
84 2.4 ε1 Car Avior A 0630 Avior on SIMBAD
85 2.42 β Peg Scheat 0200 Scheat on SIMBAD
86 2.43 γ UMa Phecda 0084 Phecda on SIMBAD
87 2.44 α Cep Alderamin 0049 Alderamin on SIMBAD
88 2.46 κ Vel Kappa Velorum 0540 Kappa Velorum on SIMBAD
89 2.49 α Peg Markab 0140 Markab on SIMBAD
90 2.50 ε Cyg Gienah 0072 Gienah on SIMBAD

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]