ประชาคมเฟลมิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระวังสับสนกับ แคว้นเฟลมิช
ประชาคมเฟลมิช

Vlaamse Gemeenschap  (ดัตช์)
ธงของประชาคมเฟลมิช
ธง
ตราราชการของประชาคมเฟลมิช
ตราอาร์ม
ที่ตั้งของประชาคมเฟลมิชในเบลเยียมและยุโรป
ที่ตั้งของประชาคมเฟลมิชในเบลเยียมและยุโรป
บริเวณสีแดงคือส่วนของประชาคมฯ ทั้งหมด ยกเว้นแคว้นนครหลวง (ทวิภาษา)
บริเวณสีแดงคือส่วนของประชาคมฯ ทั้งหมด
ยกเว้นแคว้นนครหลวง (ทวิภาษา)
ประเทศ เบลเยียม
แคว้น เฟลมิช,
 นครหลวงบรัสเซลส์
ก่อตั้ง1980
เมืองหลวงนครบรัสเซลส์
การปกครอง
 • ฝ่ายบริหารรัฐบาลเฟลมิช
 • พรรคร่วมฯ
(2019)
N-VA, CD&V, Open Vld
 • ประธานประชาคมยัน ยัมโบน (N-VA)
 • ฝ่ายนิติบัญญัติสภาเฟลมิช
 • ประธานสภาลีสเบต โฮมันส์ (N-VA)
ประชากร
 • ทั้งหมด±6,900,000[1] คน
วันเฉลิมฉลอง11 กรกฎาคม
ภาษาดัตช์
เว็บไซต์www.vlaanderen.be

ประชาคมเฟลมิช (อังกฤษ: Flemish Community; ดัตช์: Vlaamse Gemeenschap; ฝรั่งเศส: Communauté flamande, เยอรมัน: Flämische Gemeinschaft) ในทางการปกครองของเบลเยียม เป็นสถาบันประชาคมตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ตามกฎหมายในขอบเขตพื้นที่ที่พูดภาษาดัตช์ และเขตทวิภาษาในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ ทั้งนี้ บทบาทของประชาคมเฟลมิชนั้นต่างกันกับของประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม เพราะประชาคมเฟลมิชถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแคว้นเฟลมิชซึ่งบริหารโดยสภาเฟลมิชอันมาจากการเลือกตั้ง โดยตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์

ประชาคมเฟลมิชยังมีความหมายในทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึงองค์กร สื่อ สังคม วัฒนธรรมของชาวเฟลมิช อีกนัยหนึ่งคือความเป็น "ชาติเฟลมิช"

ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย[แก้]

ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาคมเฟลมิชมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • การศึกษา (ไม่รวมถึงการออกเกณฑ์เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การกำหนดอายุในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร และบำเหน็จบำนาญครูอาจารย์)
 • วัฒนธรรม
 • กฎหมายในภาษาดัตช์ในเขตเทศบาลที่ใช้ภาษาดัตช์เพียงภาษาเดียว
 • สวัสดิการ การสาธารณสุข และการอภิบาลเด็กในบางกรณี
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาคม

เนื่องจากสภาประชาคมเฟลมิช (สภาและรัฐบาล) นั้นเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันกับแคว้นเฟลมิช จึงทำให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมรวมถึง

 • การเกษตรกรรม
 • การสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจในเขต
 • การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การสิ่งแวดล้อม
 • พลังงาน (ยกเว้นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง)

สมาชิกสภาเฟลมิชที่ได้รับการเลือกตั้งจากแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์นั้นไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับแคว้นเฟลมิช โดยสามารถลงคะแนนได้เพียงแต่กิจการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเฟลมิชเท่านั้น เนื่องจากกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเขตการปกครองนั้นอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสภาแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ โดยในทางกฎหมายนั้น ภายในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ ประชาคมเฟลมิชไม่ได้มีขอบเขตความรับผิดชอบประชาชน มีเพียงแต่สถาบันต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาดัตช์ เช่น โรงเรียน โรงละคร หอสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เนื่องจากแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งประชาคมเฟลมิชและประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม จึงไม่สามารถระบุจำนวนประชากรที่แน่นอนได้ โดยเพียงในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์นั้นมีผู้พำนัก 1,208,542 คน (ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10–20 เป็นประชากรของประชาคมเฟลมิช เมื่อรวมกับแคว้นเฟลมิชซึ่งมีจำนวนประชากร 6,589,069 คน (ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019) จะมีจำนวนประชากรรวมประมาณ 6.5–7 ล้านคน