ประชาคมเฟลมิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประชาคมเฟลมิช

Vlaamse Gemeenschap (ดัตช์)
ประเทศ เบลเยียม
แคว้น เฟลมิช,
 นครหลวงบรัสเซลส์
ก่อตั้งค.ศ. 1980
เมืองหลวงนครบรัสเซลส์
การปกครอง
 • ฝ่ายบริหารรัฐบาลเฟลมิช
 • พรรคร่วมฯ (2019)N-VA, CD&V, Open Vld
 • มุขมนตรียัน ยัมโบน (N-VA)
 • ฝ่ายนิติบัญญัติสภาเฟลมิช
 • ประธานสภาลีสเบต โฮมันส์ (N-VA)
ประชากร
 • ทั้งหมด±6,900,000[1] คน
วันเฉลิมฉลอง11 กรกฎาคม
ภาษาดัตช์
เว็บไซต์www.vlaanderen.be

ประชาคมเฟลมิช (อังกฤษ: Flemish Community; ดัตช์: Vlaamse Gemeenschap; ฝรั่งเศส: Communauté flamande, เยอรมัน: Flämische Gemeinschaft) ในทางการปกครองของเบลเยียม เป็นสถาบันประชาคมตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ตามกฎหมายในขอบเขตพื้นที่ที่พูดภาษาดัตช์ และเขตทวิภาษาในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ ทั้งนี้ บทบาทของประชาคมเฟลมิชนั้นต่างกันกับของประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม เพราะประชาคมเฟลมิชถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแคว้นเฟลมิชซึ่งบริหารโดยสภาเฟลมิชอันมาจากการเลือกตั้ง โดยตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์

ประชาคมเฟลมิชยังมีความหมายในทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึงองค์กร สื่อ สังคม วัฒนธรรมของชาวเฟลมิช อีกนัยหนึ่งคือความเป็น "ชาติเฟลมิช"

ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย[แก้]

ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาคมเฟลมิชมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • การศึกษา (ไม่รวมถึงการออกเกณฑ์เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การกำหนดอายุในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร และบำเหน็จบำนาญครูอาจารย์)
 • วัฒนธรรม
 • กฎหมายในภาษาดัตช์ในเขตเทศบาลที่ใช้ภาษาดัตช์เพียงภาษาเดียว
 • สวัสดิการ การสาธารณสุข และการอภิบาลเด็กในบางกรณี
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาคม

เนื่องจากสภาประชาคมเฟลมิช (สภาและรัฐบาล) นั้นเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันกับแคว้นเฟลมิช จึงทำให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมรวมถึง

 • การเกษตรกรรม
 • การสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจในเขต
 • การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การสิ่งแวดล้อม
 • พลังงาน (ยกเว้นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง)

สมาชิกสภาเฟลมิชที่ได้รับการเลือกตั้งจากแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์นั้นไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับแคว้นเฟลมิช โดยสามารถลงคะแนนได้เพียงแต่กิจการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเฟลมิชเท่านั้น เนื่องจากกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเขตการปกครองนั้นอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสภาแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ โดยในทางกฎหมายนั้น ภายในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ ประชาคมเฟลมิชไม่ได้มีขอบเขตความรับผิดชอบประชาชน มีเพียงแต่สถาบันต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาดัตช์ เช่น โรงเรียน โรงละคร หอสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เนื่องจากแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งประชาคมเฟลมิชและประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม จึงไม่สามารถระบุจำนวนประชากรที่แน่นอนได้ โดยเพียงในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์นั้นมีผู้พำนัก 1,208,542 คน (ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10–20 เป็นประชากรของประชาคมเฟลมิช เมื่อรวมกับแคว้นเฟลมิชซึ่งมีจำนวนประชากร 6,589,069 คน (ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019) จะมีจำนวนประชากรรวมประมาณ 6.5–7 ล้านคน