รายชื่อรัฐบาลในประเทศเบลเยียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่จำแนกถึงการแบ่งประชาคม แคว้น และพื้นที่ภาษาของประเทศเบลเยียม
  ภาษาดัตช์
  ภาษาฝรั่งเศส
  ภาษาเยอรมัน
  ทวิภาษา (ดัตช์/ฝรั่งเศส)
ประชาคม แคว้น
เฟลมิช เฟลมิช (ฟลานเดอส์)
นครหลวง (บรัสเซลส์)
ฝรั่งเศส
วอลลูน (วอลโลเนีย)
เยอรมัน
อาณาเขตของแต่ละจังหวัดแบ่งโดยเส้นทึบสีดำ

ประเทศเบลเยียมแบ่งการปกครองเป็นรัฐบาลย่อยๆ โดยมีรัฐบาลกลาง, รัฐบาลแคว้น และรัฐบาลประชาคม โดยรัฐบาลในแต่ละระดับมีบทบาทและหน้าที่แยกกันตามรัฐธรรมนูญเบลเยียม

รัฐบาลกลาง[แก้]

รัฐบาลกลางเบลเยียมเป็นฝ่ายบริหารสูงสุดในราชอาณาจักรเบลเยียม

รัฐบาลเฟลมิช[แก้]

ดูเพิ่มที่: รัฐบาลเฟลมิช

รัฐบาลเฟลมิชเป็นฝ่ายบริหารของทั้งสององค์กร คือ แคว้นเฟลมิช และประชาคมเฟลมิช

รัฐบาลวอลลูน[แก้]

ดูเพิ่มที่: รัฐบาลวอลลูน

รัฐบาลวอลลูนเป็นฝ่ายบริหารของวอลโลเนีย (แคว้นวอลลูน)

รัฐบาลประชาคมฝรั่งเศส[แก้]

รัฐบาลประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมัน[แก้]

รัฐบาลประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมันเป็นฝ่ายบริหารของประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมัน

รัฐบาลแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์[แก้]

อ้างอิง[แก้]