วุฒิสภาเบลเยียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภา

ประเภท
ประเภท
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภากลางเบลเยียม
ผู้บริหาร
ประธานวุฒิสภา
สเตฟานี โดซ, โอเปิน เฟเอลเด
ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2020
โครงสร้าง
สมาชิก60 ที่นั่ง
Sénat2019.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (37)
 •   พรรคสังคมนิยม (7)
 •   ขบวนการปฏิรูป (7)
  •   ขบวนการปฏิรูป (6)
  •   พรรคเพื่อเสรีภาพและความก้าวหน้า (1)
 •   ประชาธิปไตยคริสเตียนและเฟลมิช (5)
 •   เอโกโล (5)
 •   เสรีนิยมและประชาธิปไตยเฟลมิช (5)
 •   ครุน (4)
 •   โฟเรยต์ (4)

ฝ่ายค้าน (23)

 •   พันธมิตรเฟลมิชใหม่ (9)
 •   ฟลามส์เบอลัง (7)
 •   พรรคแรงงานเบลเยียม (5)
 •   ศูนย์ประชาธิปไตยมนุษยนิยม (2)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
6 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
ที่ประชุม
Senate of Belgium hemicycle.jpg
ปาแลเดอลานาซียง
กรุงบรัสเซลส์
เว็บไซต์
www.senate.be

วุฒิสภา (ฝรั่งเศส: Sénat; ดัตช์: Senaat; เยอรมัน: Senat) เป็นหนึ่งในสองสภาในรัฐสภากลางเบลเยียมโดยจัดเป็นสภาสูง[1] ส่วนอีกสภาหนึ่งได้แก่สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง)

วุฒิสภาได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1831 ในครั้งแรกนั้นมีจำนวนสมาชิกเท่ากันกับสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ผ่านการปฏิรูปสำคัญใน ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 2014 ซึ่งในครั้งล่าสุดนั้นเป็นวุฒิสภาสมัยแรกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทางตรง โดยประกอบด้วยสมาชิกจากสรรหาจากรัฐบาลแคว้นและประชาคมของเบลเยียมจำนวน 50 ที่นั่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนแรกอีกจำนวน 10 ที่นั่ง วุฒิสภานั้นถือเป็นสภาอันเป็นตัวแทนของประชาคมและจังหวัดต่าง ๆ ในเบลเยียมซึ่งใช้เป็นกลไกหลักในการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ระหว่างประชาคมกับรัฐบาลกลาง ในปัจจุบันวุฒิสภามีบทบาทด้านนิติบัญญัติน้อยลงในรัฐสภากลาง แต่ก็ยังเป็นโครงสร้างสำคัญในรัฐธรรมนูญควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐบาลกลาง โดยตั้งแต่ ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา มีการประชุมสภาประมาณ 10 ครั้งต่อปี

องค์ประกอบ[แก้]

ภาพรวม[แก้]

1831–1892 1894-1898 1900–1919 1921–1991 1995–2010 ตั้งแต่ 2014
 • สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง
51 (1831)101 (1946)106 (1949 ถึง 1991)
(จำนวนกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดจากจำนวนประชากร โดยใช้จนถึงปี 1949)
40 (25 ด + 15 ฝ)
เขตเลือกตั้ง
38 เขต
(สองรอบ)
21 เขต
(สัดส่วนตามประชากร)
มีคณะผู้เลือกตั้งดัตช์ 1 คณะ + ฝรั่งเศส 1 คณะ
(ตามสัดส่วนประชากร)
 • สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยสภาจังหวัด
26 (1894)27 (1919)
(ตามจำนวนประชากรของจังหวัดนั้น ๆ)
40 (1921)52 (1991)
(ตามจำนวนประชากรของจังหวัดนั้น ๆ)
 • สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยสมาชิกวุฒิสภาด้วยกัน
20 (1921)26 (1991)
(กึ่งหนึ่งของจำนวนวุฒิสภาที่สรรหาโดยสภาประชาคม)
10 (6 ด + 4 ฝ)
 • สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยรัฐบาลประชาคม/แคว้น
21 (10 ด + 10 ฝ + 1 ย) 50 (29 ด + 20 ฝ + 1 ย)
จำนวนทั้งหมด (คน)
* ไม่รวมสมาชิกวุฒิสภาโดยสิทธิ (ถ้ามี)
51–76 * 102–120 * 153–184 * 71 * 60

โครงสร้างในปัจจุบัน[แก้]

ตั้งแต่การปฏิรูปครั้งล่าสุดใน ค.ศ. 2014 สมาชิกวุฒิสภาเบลเยียมประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 60 คน โดย 50 คนมาจากการสรรหาโดยสภาประชาคม/สภาแคว้น และอีก 10 คน มาจากการสรรหาของสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากประชาคม/แคว้น[แก้]

ตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 50 คน มาจากการแต่งตั้งของสภาประชาคม/สภาแคว้นของเบลเยียม

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากเลือกตั้งโดยสมาชิกวุฒิสภา[แก้]

สมาชิกวุฒิสภาอีก 10 ที่นั่งมาจากการสรรหาโดยสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันเอง ประกอบด้วย 6 ที่นั่งจากกลุ่มภาษาดัตช์ และ 4 ที่นั่งจากกลุ่มภาษาฝรั่งเศส โดยแบ่งตามสัดส่วนที่นั่งตามสังกัดพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด

สมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้ได้เริ่มใช้ครั้งแรกใน ค.ศ. 1921 โดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เหล่าสมาชิกวุฒิสภาสามารถสรรหาผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนองค์กรสำคัญมาเป็นสมาชิก วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการอภิปรายและนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มการเมืองหลักได้ใช้ประโยชน์ในการแต่งตั้งสมาชิกคนสำคัญของพรรคที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในวุฒิสภาแทน

บทบาทหน้าที่[แก้]

วุฒิสภามีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 • ด้านนิติบัญญัติ วุฒิสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญในการกลั่นกรองและตรากฎหมายในการปกครองประเทศ โดยการผ่านกฎหมายนั้นใช้เกณฑ์ต่างกันในแต่ละประเภท เช่น เสียงข้างมากแบบพิเศษ ซึ่งจะต้องใช้เสียงจำนวนสองในสามของวุฒิสภา และจะต้องได้เสียงส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มภาษา
 • ด้านรายงาน วุฒิสภาสามารถเรียกดูรายงานสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองหรือกฎหมายในระดับประชาคมและแคว้น
 • ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลด้านผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสภาประชาคมกับแคว้นในระบบการปกครอง
 • ด้านองค์กรระหว่างประเทศ โดยวุฒิสภามีหน้าที่ส่งตัวแทนเข้าประชุมในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ด้านการแต่งตั้งตุลาการ โดยวุฒิสภามีหน้าที่ในการแต่งตั้งตุลาการในระดับศาลสูง (ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลปกครองสูงสุด)

อ้างอิง[แก้]

 1. "Introduction in Belgian Parliamentary History". The Belgian Senate. สืบค้นเมื่อ 2007-06-21.