มหาวิทยาลัยโอซากะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยโอซะกะ)
Jump to navigation Jump to search
มหาวิทยาลัยโอซากะ
大阪大学
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยโอซากะ
คติพจน์ Live Locally, Grow Globally
สถาปนา ค.ศ. 1931
ประเภท มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ประธาน ศ.ดร.โชจิโร นิชิโอะ
จำนวน ป.ตรี 15,563 คน [1]
จำนวนบัณฑิตศึกษา 7,999 คน [2]
ที่ตั้ง ซุอิตะ, จังหวัดโอซากะ, ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ประเทศ ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
วิทยาเขต 4
ฉายา ฮันได (ญี่ปุ่น: 阪大 Handai)
มาสคอต จระเข้ Macchi
เว็บไซต์ www.osaka-u.ac.jp

มหาวิทยาลัยโอซากะ (ญี่ปุ่น: 大阪大学 Oosaka Daigaku โอซากะไดงะกุ) หรือย่อว่า ฮันได (阪大) เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะของมหาวิทยาลัยวิจัย ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอซากะ มีพื้นที่แยกออกเป็น 4 วิทยาเขต ใน ซุอิตะ โทะโยะนะกะ มิโน และ นะงะโนะชิมะ มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือ ฮิเดะกิ ยุกะวะ นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโอซากะ

แบบแผนการเรียนแบบมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ยุคเอะโดะ เมื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนพ่อค้า ในนาม ไคโตะคุโด ((懐徳堂) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1724 และโรงเรียนสอนศิลปวิทยาการตะวันตกสำหรับซามูไร หรือ รังงะกุ (適塾) ในนาม เทะกิจุกุ (適塾) โดยนายแพทย์โอะกะตะ โคอันเมื่อปี ค.ศ. 1838 จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยจึงดำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษยวิทยาที่ฝั่งรากอยู่ในโรงเรียนไคโตะคุโด และการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการแพทย์ ที่อยู่บนพื้นฐานของโรงเรียนเทะกิจุกุ

เมื่อปี ค.ศ. 1869 มีการก่อตั้งโรงเรียนแพทยศาสตร์จังหวัดโอซากะขึ้นที่ใจกลางเมืองโอซากะ หลังจากนั้น ในปี 1919 ได้ยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์จังหวัดโอซากะพร้อมกับเลื่อนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยโดยกฤษฎีกาก่อตั้งมหาวิทยาลัย (กฤษฎีกาหลวง เลขที่ 388 ปี 1918) จากนั้น วิทยาลัยถูกควบรวมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยหลวงโอซากะในปี ค.ศ. 1931 จัดเป็นมหาวิทยาลัยหลวงแห่งที่ 6 ของญี่ปุ่น หลังจากนั้นอีก 2 ปี วิทยาลัยเทคนิคโอซากะได้ถูกผนวกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1947 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยโอซากะ และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ผลจากการปฏิรูประบบการศึกษาของรัฐบาลในปี ค.ศ. 1949 มหาวิทยาลัยโอซากะถูกควบรวมเข้ากับโรงเรียนมัธยมปลายนะนิวะและโรงเรียนมัธยมปลายโอซากะ และเริ่มต้นยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ หลังจากนั้น ได้มีการก่อตั้งคณะใหม่ตามมาอีกมากมาย รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering Science) ที่เป็นแหล่งศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดว่าเป็นคณะรูปแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ที่เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณนาการทั้งจากสาขาจิตวิทยา สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

และเมื่อครั้งที่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของรัฐบาลอีกครั้งในปี ค.ศ. 1953 มหาวิทยาลัยโอซากะก็มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด 10 คณะ ตามมาด้วยการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในคณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม และวิทยาลัยนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ จนกระทั่งมีบัณฑิตวิทยาลัยครบ 12 คณะในปี 1994

ในปี ค.ศ. 1993 ได้มีการย้ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโอซากะจากวิทยาเขตนะงะโนะชิมะ ใจกลางเมืองโอซากะมายังวิทยาเขตซุอิตะ ตามมาด้วยการรวมเอาสถาบันต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในวิทยาเขตซุอิตะและโทะโยะนะกะเข้ามาไว้ด้วยกัน จนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 มหาวิทยาลัยโอซากะได้ผนวกรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยโอซากะสาขาต่างประเทศศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่มีวิทยาลัยต่างประเทศศึกษาอยู่ด้วย (อีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยโตเกียวสาขาต่างประเทศศึกษา) นอกจากนี้ การผนวกรวมในครั้งนี้ยังทำให้มหาวิทยาลัยโอซากะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

วิทยาเขต[แก้]

ประตูทางเข้าหลัก วิทยาเขตโทะโยะนะกะ

มหาวิทยาลัยโอซากะ มีวิทยาเขตหลักอยู่ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตซุอิตะ วิทยาเขตโทะโยะนะกะ และวิทยาเขตมิโน

วิทยาเขตซุอิตะ เป็นสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเมืองซุอิตะกับเมืองอิบะระกิในจังหวัดโอซากะ ส่วนวิทยาเขตโทะโยะนะกะ เป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ตลอดทั้งปีการศึกษา ขณะที่วิทยาเขตมิโน เป็นแหล่งที่ตั้งของคณะต่างประเทศศึกษา สถาบันวิจัยภาษาของโลก และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโอซากะยังมีวิทยาเขตนะงะโนะชิมะ อันเป็นแหล่งที่ตั้งแหล่งแรกของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซากะ เคยเป็นศูนย์กลางของคณะแพทยศาสตร์ก่อนที่จะย้ายไปวิทยาเขตซุอิตะในปี ค.ศ. 1993 จากนั้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2004 วิทยาเขตนะงะโนะชิมะถูกจัดเป็น"ศูนย์นะะโนะชิมะ" เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ชั้นเรียนของการศึกษาผู้ใหญ่ และสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านวิชาการและทั่วไป

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยโอซากะ จัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น จากการจัดอันดับต่อไปนี้

อันดับโดยทั่วไป[แก้]

มหาวิทยาลัยโอซากะ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของญี่ปุ่นในปี 2009 และอันดับ 4 ในปี 2010 จากการจัดอันดับภายในประเทศ "Truly Strong Universities" โดยนิตยสารโทโย เคไซ[1] นอกจากนี้ จากการจัดอันดับโดยโรงเรียนสาธิตคะวะอิจุกุ มหาวิทยาลัยโอซากะก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น[2]

มหาวิทยาลัยโอซากะ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทคโนโลยี และการแพทย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก อันดับที่ 43 ในปี ค.ศ. 2009[3] ก่อนที่จะมาอยู่ที่อันดับที่ 55 ในปี ค.ศ. 2013 จากการจัดอันดับโดย QS World university rankings [4]

ขีดความสามารถด้านการวิจัย[แก้]

มหาวิทยาลัยโอซากะ เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น [5] ความเป็นเลิศด้านการวิจัยนี้นับว่าโดดเด่นมากในสาขาชีววิทยาและชีวเคมี สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

คณะและบัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

คณะ[แก้]

 • อักษรศาสตร์ (文学部)
 • มนุษยศาสตร์ (人間科学部)
 • ต่างประเทศศึกษา (外国語学部)
 • นิติศาสตร์ (法学部)
 • เศรษฐศาสตร์ (経済学部)
 • วิทยาศาสตร์ (理学部)
 • แพทยศาสตร์ (医学部)
 • ทันตแพทยศาสตร์ (歯学部)
 • เภสัชศาสตร์ (薬学部)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (工学部)
 • วิทยาศาสตร์วิศวกรรม (基礎工学部)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • อักษรศาสตร์ (文学研究科)
 • มนุษยศาสตร์ (人間科学研究科)
 • นิติศาสตร์และการเมือง (法学研究科)
 • เศรษฐศาสตร์ (経済学研究科)
 • วิทยาศาสตร์ (理学研究科)
 • แพทยศาสตร์ (医学系研究科)
 • ทันตแพทยศาสตร์ (歯学研究科)
 • เภสัชศาสตร์ (薬学研究科)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (工学研究科)
 • วิทยาศาสตร์วิศวกรรม (基礎工学研究科)
 • ภาษาและวัฒนธรรม (言語文化研究科)
 • นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ (国際公共政策研究科)
 • วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (情報科学研究科)
 • ชีววิทยาล้ำยุค (生命機能研究科)
 • ตุลาการศาสตร์ขั้นสูง (高等司法研究科)

สถาบันวิจัย[แก้]

 • Research Institute for Microbial Diseases
 • Institute of Scientific and Industrial Research
 • Institute for Protein Research
 • Institute of Social and Economic Research
 • Joining and Welding Research Institute

โรงพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโอซากะ
 • โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยโอซากะ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • โอะซะมุ ฮะยะอิชิ - นักวิทยาศาสตร์
 • โอะซะมุ เทะซึกะ - นักเขียนการ์ตูน
 • เฮะอิโซะ ทะเกะนะกะ - นักเศรษฐศาสตร์
 • อะกิโอะ โมะริตะ - ผู้ก่อตั้งโซนี่
 • ฮิเดะกิ ยุกะวะ - นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
 • ฮันทะโระ นากะโอะกะ - นักฟิสิกส์ (อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยโอซากะ)
 • ชิบะ เรียวทะโระ - นักประพันธ์
 • มิชิโอะ โมะริชิมะ - นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง International Economic Review
 • ฟาธีมาธ ดิยานา ซาอีด - เลขาธิการทั่วไปสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้
 • โคะอุชุน ทะคะมิ - นักข่าว ผู้แต่ง Battle Royale
 • โทรุ คุมง - ผู้พัฒนาวิธีการแบบคุมอง
 • อะกิระ โยะชิโนะ - ผู้ประดิษฐ์แบตเตอรีลิเธียม-ไอออน
 • เซะอิชิ โยะโคะมิโสะ - นักเขียนนวนิยาย ผู้สร้างนวนิยายสอบสวน คินดะอิจิยอดนักสืบ
 • โทะชิโอะ มะซุดะ - ผู้กำกับภาพยนตร์
 • ฮิโระชิ ฮะรุกิ - นักคณิตศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. http://toyokeizai.net/articles/-/5286?page=1/ จัดอันดับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยนิตยสารโทโญ เคไซ
 2. http://www.nigelward.com/top30.html จัดอันดับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยโรงเรียนสาธิตคะวะอิจุกุ
 3. "Top 100 Universities". The Times Higher Education. http://www.topuniversities.com/world-university-rankings. เรียกข้อมูลเมื่อ 2013-09-12. 
 4. "Top 100 Universities". QS World University Rankings. http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013. เรียกข้อมูลเมื่อ 2013-09-12. 
 5. http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/Top_20_Japanese_Research_Insts.pdf จัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยในญี่ปุ่นโดย Thomson Reuters

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]