ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:ES Geqias"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
ง07)
 
==Let me be Frank==
I'm concerned with your ability to properly communicate and/or work with other people in their translation. While I'm sure they will welcome your contribution to some degree, creating a mess for others to clean up is not considered a "collaborative" effort.
 
I advise you not to contribute to new articles just yet, and head to [[WP:TWA|The Wikipedia Adventure]], where you will likely to find its interactive tutorial useful in helping you getting started. --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/119.76.53.199|119.76.53.199]] 11:34, 30 ธันวาคม 2563 (+07)
 
:: {{ตอบถึง|119.76.53.199}} อยากให้คุณไอพีช่วยแปลด้วยครับ เพราะตัวผู้ใช้อาจจะไม่เข้าใจครับ --[[ผู้ใช้:Just Sayori|<font face="Aller" size="3" color="grey"> Just Sayori </font>]] <font face="Riffic Free Medium" size="3" color="pink"> OK? </font> [[คุยกับผู้ใช้:Just Sayori|<font face="Aller" size="2" color="scarlet">(have a chat)</font>]] 11:43, 30 ธันวาคม 2563 (+07)
 
'''แปล:'''<br>ฉันกังวลกับความสามารถของคุณในการสื่อสารและ / หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแปลของพวกเขาอย่างเหมาะสม แม้ว่าฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมของคุณในระดับหนึ่ง แต่การสร้างความยุ่งเหยิงให้คนอื่นสะสางไม่ถือว่าเป็นการ "ร่วมมือ"
 
ฉันไม่แนะนำให้คุณมีส่วนร่วมในบทความใหม่ในตอนนี้และไปที่ The Wikipedia Adventure ซึ่งคุณจะพบว่าบทช่วยสอนแบบโต้ตอบมีประโยชน์ในการช่วยคุณในการเริ่มต้น
[[ผู้ใช้:ES Geqias|ES Geqias]] ([[คุยกับผู้ใช้:ES Geqias|คุย]]) 11:55, 30 ธันวาคม 2563 (+07)
 
::: '''แปล''':
<blockquote>กล่าวกันตามตรง ฉันมีความเป็นกังวลถึงความสามารถไนการสื่อสารและ/หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นไนการแปล ถึงฉันจะเชื่อว่าผู้อื่นจะยอมรับสิ่งที่ท่านแก้ไขได้ไนระดับหนึ่ง แต่การสร้างภาระให่ผู้อื่นต้องตามมาเก็บกวาด มิอาจถือเป็นการทํางานร่วมกัน
 
ฉันแนะนำว่าไนตอนนี้ท่านยังมิควนส้างบทความไหม่ ไห้ไปที่ [[WP:TWA|The Wikipedia Adventure]] ซึ่งท่านจะเจอบทสอนการไช้งาน อันมีประโยชน์ต่อการเริ่มไช้งานของท่าน
</blockquote>
เขาบอกมาแบบนี้ครับ <big>'''คุณ ES Geqias ช่วยจำไว้ด้วยครับ'''</big>
--[[ผู้ใช้:Just Sayori|<font face="Aller" size="3" color="grey"> Just Sayori </font>]] <font face="Riffic Free Medium" size="3" color="pink"> OK? </font> [[คุยกับผู้ใช้:Just Sayori|<font face="Aller" size="2" color="scarlet">(have a chat)</font>]] 12:06, 30 ธันวาคม 2563 (+07)
 
:::: '''แปล''' (ฉบับจริงจัง):
<blockquote>'''หัวข้อ''':ขอพูดตรงๆ เลยนะ
 
ข้าพเจ้ามีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารและ/หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแปล (บทความ) ของท่าน ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเชื่อว่าผู้อื่นจะยอมรับการแก้ไขของท่านได้ในระดับหนึ่ง แต่การสร้างภาระสำหรับผู้อื่นจนต้องมาเก็บกวาด มิอาจถือเป็นการร่วมมือทำงาน (อย่างมีประสิทธิภาพ) ได้
 
ข้าพเจ้าแนะนำว่าในตอนนี้ท่านยังมิควรสร้างบทความใหม่ ให้ไปที่ [[WP:TWA|The Wikipedia Adventure]] เสียก่อน ซึ่งท่านจะเจอบทสอนการใช้งาน อันจะมีเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นใช้งาน
</blockquote>
{{ตอบถึง|ES Geqias}} กรุณาทําตามที่เขาบอกเถอะครับ '''จะได้เป็นการแบ่งเบาภาระคนอื่นๆ เสียบ้าง''' --[[ผู้ใช้:ชาวไทย|ชาวไทย]] ([[คุยกับผู้ใช้:ชาวไทย|คุย]]) 13:51, 30 ธันวาคม 2563 (+07)
 
ขอบคุณครับ [[ผู้ใช้:ES Geqias|ES Geqias]] ([[คุยกับผู้ใช้:ES Geqias|คุย]]) 14:03, 30 ธันวาคม 2563 (+07)
 
== คำเชิญเข้าร่วมการอภิปราย ==
5,531

การแก้ไข