ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการทั้งหลายของสถาบันในสหภาพยุโรป
* บังคับให้รัฐสมาชิกปฏิบัติพันธกรณีตามสนธิสัญญาฯ
* ตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]<ref name="Curia - CJEU General Presentation">{{cite web|title=General Presentation|url=http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/|website=Curia|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
18,641

การแก้ไข