ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไหล่ทวีป"

เพิ่มขึ้น 2,143 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ไหล่ทวีป''' ({{lang-en|continental shelf}}) เป็นส่วนของผืนดินที่ลาดเอียงจากชายฝั่งลงไปใต้ทะเลตื้นที่สุดและอยู่ติดกับส่วนที่เป็นทวีป หรือบางทีถือว่าเป็นส่วนของผืนดินที่ยื่นออกมาจาก[[ทวีป]] ไหล่ทวีปบางทีถือว่าเป็นบริเวณที่ส่วนของทวีป พื้นของไหล่ทวีปบางตอนจะเรียบ บางตอนมีน้ำตื้นร่องยาว ซึ่งบางครั้งตอนมีสันเนิน เราเรียกว่าบางตอนมีแอ่งกลม '''ไหล่ทะเล'''บางตอนมีเนินเขา ({{lang-en|shelfบางส่วนเป็นหิน sea}})บางส่วนปกคลุมด้วยโคลน ทราย หรือกรวด
ไหล่ทวีป เป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกรรมวิธีปรับระดับ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวแปรรูปของเปลือกโลก ไหล่ทวีปจะมีระดับสูงขึ้นและมีขนาดกว้างออกไป เพราะมีวัตถุต่าง ๆ จากพื้นดินมาทับถมอยู่ ตัวกระทำที่นำเอาวัตถุเหล่านั้นมาคือ แม่น้ำ ลมและสิ่งที่หลุดร่วงจากฝั่งจากการกระทำของทะเลมหาสมุทรเอง ถ้าชายฝั่งจมตัวลงน้ำทะเลจะไหลท่วมขึ้นไปถึงส่วนที่ป็นที่ราบชายฝั่ง ไหล่ทวีปจะเปลี่ยนแปลงไป ถ้าชายฝั่งยกตัวสูงขึ้นไหล่ทวีปอาจกลายเป็นที่ราบชายฝั่งไปเป็นส่วนของผืนดินที่ลาดเอียงจากชายฝั่งลงไปใต้ทะเล หรือเป็นส่วนของผืนดินที่ยื่นออกมาจาก[[ทวีป]] ไหล่ทวีปถือเป็นบริเวณที่มีน้ำตื้น ซึ่งบางครั้ง เราเรียกว่า '''ไหล่ทะเล''' ({{lang-en|shelf sea}})
 
ซึ้งมีความจะมีความลาดเอียงจากชายฝั้งทะเลอย่างน้อยมากประมาณ 0.1 องศาเท่านั้น และเป็นพื้นที่ๆแพลงก็ตอนอาศัยเป็นจำนวนมาก ขอบทวีปซึ่งเป็นบริเวณระกว่างไหล่ทวีปกับ[[ที่ราบก้นสมุทร]]นั้น ประกอบด้วยแผ่นทวีปที่ลาดชันไปจนถึงบริเวณที่ราบเรียบใต้ทะเล ซึ่งการที่ตะกอนจากทวีปได้ตกลงไปสู่บริเวณฐานที่ลาดชันของไหล่ทวีป เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทวีปเกิดการขยายตัว โดยส่วนมากจะมีความลึกถึง200 เมตร
== ทางกฎหมายทะเล ==
ตามอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้แบ่งเขตทางทะเลออกเป็นส่วนต่างๆโดนระบุส่วนที่เป็นไหล่ทวีปไวดั้งนี้