ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| เมืองที่ตั้ง = [[กรุงเทพมหานคร]]
| ประเทศที่ตั้ง = [[ประเทศไทย]]
| ปีสร้าง = พ.ศ. 24232429
| ผู้สร้าง = [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง]]
| ปีรื้อ = พ.ศ. 2499
| หมายเหตุ =
}}
พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันออก เป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] ตั้งแต่เมื่องครั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวี โดยขึ้นพระที่นั่งใหม่ เมื่อวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ อัฐศก ศุกราช 1248 ( พ.ศ. 2429 ) พระที่นั่งองค์นี้มีพระเฉลียงต่อเนื่องกับ " ห้องน้ำเงิน " ซึ่งทรงใช้เป็นที่ทรงพระสำราญในหมู่พระราชโอรส - ธิดา เจ้านาย และราชอาคันตุกะที่มาเฝ้า ฯ เป็นการส่วนพระองค์ ในการเฝ้าแหนแต่ละครั้ง เมื่อมีผู้มาเฝ้าก็จะเสด็จออกรับแขกทางอัฒจันทร์ใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก อัฒจรรย์นี้แยกออกเป็นสองทางคือ ทางหนึ่งขึ้นไปสู่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ และอีกทางหนึ่งแยกขึ้นไปสู่พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากรที่อัฒจันทร์นี้ หม่อมศรีพรหมา ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับแขกของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ฯ ว่า " พอบ่ายราว 5 โมงเย็น สมเด็จ ฯ เสด็จออกรับแขกที่ตรงอัฒจันทร์ขั้นสุดท้ายนั่นเอง ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาก็ว่า ตรงหัวบันไดก็ได้ แต่บันไดของพระที่นั่งกว้างใหญ่ ปูด้วยหินขาวกับดำวดงาม ส่วนแขกเหล่านั้นจะนั่งตามขั้นอัฒจันทร์ " ห้องบรรทมของสมเด็จ ฯ นั้นทรงแบ่งครึ่งประทับร่วมกับ[[สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร]]สภาพภายในห้องบรรทมนั้น[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค็เจ้าจุลจักรพงษ์]]ทรงบรรยายไว้ว่า " ห้องบรรทมนี่กว้างใหญ่จนแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยมรฉากไม้กั้นและ ฉากไม้นั้นมีรูปถ่ายติดอยู่เต็ม " ในปัจจุบันองค์นี้ได้ถูกรื้อลงแล้วเนื่องจากชำรุดความทรุดโทรม
พระที่นั่งสุทธาศีอภิรมย์ เป็นพระที่นั่งตึก2ชั้น ศิลปกรรมแบบยุโรป สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระที่นั่งองค์นี้อยู่ด้านตะวันออกของพระที่นั่งอมรพิมานมณีโดยมีทางเชื่อมต่อกับห้องน้ำเงินของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งเทพดนัยนันทิยากรโดยภายในประกอบด้วย
*ห้องบรรทม
*ห้องรับแขก
โดยพระที่นั่งองค์นี้ถูกรื้อลงเพราะชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา
==แหล่งข้อมูลอื่น==
{{geolinks-bldg|13.749359|100.4913}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์