พระเทพภาวนาวชิรคุณ (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.

(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
ส่วนบุคคล
เกิด14 เมษายน พ.ศ. 2504 (62 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
อุปสมบท1 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร,เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ,เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติ[แก้]

พระเทพภาวนาวชิรคุณ มีนามเดิมว่า ศิริวัฒน์ อาภาสมบัติ เกิดปีฉลู ตรงกับวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2504 ที่บ้านเลขที่ 38/121 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดา-มารดา ชื่อ นายเสนีย์ และนางโสภา นามสกุลอาภาสมบัติ

การอุปสมบท[แก้]

อายุ 28 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุ ตรงกับ ปีมะเส็ง วันที่ 1 ก.ค.2532 ณ พัทธสีมา พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย มีพระธรรมเสนานี วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระพุทธิรังษี วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวุฒิวรารักษ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า สิริวฑฺฒโน

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

งานปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์[แก้]

งานด้านการศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://httpwwwmoopeakcomvoyagerto-tra.blogspot.com/p/blog-page_2698.html
  2. http://mongkhonphra.blogspot.com/2012/04/19.html
  3. http://cm.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=2466[ลิงก์เสีย]
  4. http://www.dra.go.th/th/samanasak.php?page=75[ลิงก์เสีย]
  5. https://www.thairath.co.th/content/306142
  6. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม 140,ตอนที่ 27 ข,29 มิถุนายน 2566,หน้า6